Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

PAKARTOTINĖ atranka į laikinai negalinčio eiti LR užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento COREPER I skyriaus trečiojo sekretoriaus pareigų diplomato pareigas sudarant terminuotą diplomato tarnybos sutartį

Sukurta 2019.08.06 / Atnaujinta 2019.08.06 08:46

Europos Sąjungos departamento COREPER I skyriaus trečiojo sekretoriaus pareigybė reikalinga siekiant užtikrinti kokybišką ir savalaikį Lietuvos pozicijų ES Konkurencingumo taryboje svarstomais klausimais parengimą ir pateikimą ES institucijose, užtikrinti sklandų pasirengimą vykstantiems COREPER I posėdžiams.

Funkcijos:

1. Prižiūri ir vertina ES Konkurencingumo taryboje bei parengiamuose formatuose (ypač COREPER, darbo grupėse) svarstomus klausimus, atsakingų institucijų rengiamas pozicijas, jas derina ir, esant reikalui, teikia pastabas dėl pozicijų tobulinimo, prieš parengiant galutines instrukcijas Nuolatinei Atstovybei ES, teikia išvadas dėl pozicijos išbaigtumo ir tinkamumo;

2. Stebi ir vertina institucijų ataskaitas apie vykusius atitinkamų ES darbo organų klausimų svarstymus, operatyviai teikia informaciją apie aktualiausius Lietuvai klausimus;

3.  Stebi LR Vyriausybės ir Seimo komitetų darbotvarkę, susijusią su minėtais ES klausimais, teikia pasiūlymus dėl Užsienio reikalų ministerijos pozicijos bei rengia reikalingą informaciją;

4. Analizuoja ES ir valstybių narių iniciatyvas kuruojamos tarybos kompetencijos klausimais, o taip pat kitų valstybių narių pozicijas ir praktikas ES lygiu minėtais klausimais; rengia analitines-aiškinamąsias pažymas susijusiais ES darbotvarkės klausimais;

5. Užtikrina savalaikį ir kokybišką savo srities informacijos pateikimą skyriaus tarnautojams, atsakingiems už skyriaus kompetencijai tenkančių tezių bei kalbų parengimą, bendrąjį Vyriausybės Europos Sąjungos komisijos (VESK) ir COREPER veiklos koordinavimą, identifikuoja reikalingus svarstyti savo srities ES klausimus ir atitinkamas Lietuvos pozicijas VESK posėdžiuose; o taip pat pagal kompetenciją prisideda prie kalbų, tezių ir kitos reikalingos medžiagos rengimo;

6. Pildo skyriaus tabelius;

7. Atlieka Politico straipsnių apžvalgą ir jų paskirstymą pagal kompetenciją skyriaus darbuotojams;

8. Esant reikalui užtikrina efektyvų kitų skyriaus darbuotojų pavadavimą;

9. Pagal kompetenciją dalyvauja tarpžinybinių darbo grupių veikloje;

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio departamento vadovų ir skyriaus vedėjo tarnybinius pavedimus.

Reikalavimai pretendentams:

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. Mokėti ne mažiau kaip dvi užsienio kalbas, iš kurių anglų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, kitą užsienio kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

3. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu);

4. Būti susipažinęs su raštvedybos taisyklėmis;

5. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės programomis ir nutarimais bei teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos narystę ES; žinoti ES organizacinius bei veiklos principus;

6. Turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „slaptai“.

Pretendentai Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Personalo vadybos ir delegavimo departamentui privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. laisvos formos prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2. gyvenimo aprašymą pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europass) (OL 2004 L 390, p. 6);

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją;

4. asmens tapatybę, Lietuvos Respublikos pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

5. aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą liudijantį dokumentą ir jo kopiją;

6. anglų kalbos mokėjimo lygį patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją (anglų kalbos mokėjimas turi būti patikrintas vadovaujantis Užsienio kalbų mokėjimo tikrinimo priimant į valstybės tarnautojo pareigas taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1V-447);

7. vieną spalvotą dokumentinę nuotrauką (3x4 cm);

8. kitus dokumentus, liudijančius, kad asmuo atitinka specialiuosius reikalavimus ar turi pageidautinų privalumų, ir jų kopijas.

 

Visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba.

Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos 4, 5, 6 ir 8 punktuose nurodytų dokumentų notaro patvirtintos kopijos.

Dokumentai priimami nuo 2019 m. rugpjūčio 7 d. iki 2019 m. rugpjūčio 13 d. (įskaitytinai) darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 11.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 15.00 val. Užsienio reikalų ministerijoje arba siunčiami registruotu laišku adresu: Užsienio reikalų ministerijos Personalo vadybos ir delegavimo departamentui, J. Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511, Vilnius. Atvykus į Užsienio reikalų ministeriją skambinti tel. 2620. Registruoto laiško gavimo Užsienio reikalų ministerijoje data turi būti ne vėlesnė kaip 2019 m. rugpjūčio 13 d.

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu [email protected].

 

 

Susiję skelbimai Visi skelbimai »
Kandidatų atranka valytojo(-s) pareigybei LR ambasadoje Rusijoje užimti Įkelta2019.09.06

Lietuvos Respublikos ambasada Rusijoje Federacijoje (toliau – Ambasada) skelbia kandidatų atranką valytojo pareigybei užimti nuo 2019 m. gruodžio 1 d. Atranką laimėjusiam kandidatui bus siūloma nustatyto dydžio pareiginė alga ir terminuota darbo sutartis.

Atranka iš delegavimo rezervo į ES rinkimų stebėjimo misiją Šri Lankoje Įkelta2019.09.05

Skelbiama trijų ilgalaikių ir trijų trumpalaikių rinkimų stebėtojų atranka iš delegavimo rezervo į Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misiją Šri Lankoje.

Skelbiama atranka iš delegavimo rezervo į ES rinkimų stebėjimo misiją Kosove Įkelta2019.08.21

Skelbiama dviejų ilgalaikių ir trijų trumpalaikių rinkimų stebėtojų atranka iš delegavimo rezervo į Europos Sąjungos rinkimų stebėjimo misiją Kosove.

Naujienlaiškio prenumerata