Temos Žymėti visus

Skelbimai Spausdinti RSS

Skelbiama atranka iš delegavimo rezervo į JT taikos palaikymo misiją Kipre

Sukurta 2019.07.29 / Atnaujinta 2019.07.29 16:13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-308 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-157 „Dėl pretendentų atrankos iš delegavimo rezervo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 9 punktu, skelbiama pretendentų atranka iš delegavimo rezervo į policijos patarėjų pareigybes Jungtinių Tautų taikos palaikymo misijoje Kipre (toliau- JT UNFICYP).

Atsižvelgiant į Užsienio reikalų ministerijos 2019-07-26 išvadą, iš Užsienio reikalų ministerijai tam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų galės būti padengtos Asmenų delegavimo į tarptautines ir Europos Sąjungos institucijas ar užsienio valstybių institucijas įstatyme numatytos išlaidos, susijusios su vieno Lietuvos eksperto delegavimu į pareigybes JT UNFICYP.

Delegavimo trukmė – vieneri metai.

Daugiau informacijos apie misiją: https://police.un.org/en/information-individual-police-officers; https://unficyp.unmissions.org/

Bendras reikalavimas pretendentams į pareigybes JT UNFICYP – būti įtrauktiems į delegavimo rezervą.

Pareigybių aprašymus, darbo funkcijas ir specialiuosius reikalavimus bei anketas galima rasti šiame dokumente. Atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1325, skatinamas moterų dalyvavimas atrankoje.

Kandidatai, atitinkantys visus atitinkamai pareigybei keliamus reikalavimus ir ketinantys dalyvauti atrankoje, privalo iki 2019-08-06 pateikti laisvos formos pareiškimą, kad pretendentas turi teises ir pareigas, į kurias pretenduoja, nėra atėmęs teismas ir taip pat nėra pripažintas neveiksniu darbo arba tarnybos teisinių santykių srityje, gyvenimo aprašymą (Europass CV), motyvacijos laišką lietuvių kalba (ne daugiau kaip 1 lapas), pasirašytas pretendento, prašymą, nepriekaištingos reputacijos deklaraciją ir EASP formą  elektroniniu paštu [email protected]. Atrankos komisijos posėdis planuojamas 2019-08-09.

Naujienlaiškio prenumerata