Kova su terorizmu

Sukurta 2013.12.05 / Atnaujinta 2018.11.27 16:37

Tarptautinė bendruomenė prieš terorizmą

Tarptautinė bendruomenė į terorizmo temą dėmesį atkreipė dar prieš Antrąjį pasaulinį karą ir jau 1934 metais įtraukė šį klausimą į savo darbotvarkę. Greta 18 universalių konvencijų ir protokolų (14 instrumentų ir 4 dokumentų atnaujinimai) Jungtinių Tautų Saugumo Taryba yra priėmusi keletą rezoliucijų, susijusių su terorizmu. Svarbiausia iš jų – visaapimanti Saugumo Tarybos rezoliucija Nr. 1373, priimta 2001 metų rugsėjo 28 dieną po teroristinių išpuolių Niujorke ir Vašingtone.

Jungtinių Tautų šalys narės 2006 m. rugsėjį pradėjo naują etapą kovos prieš terorizmą srityje – priėmė Visuotinę kovos prieš terorizmą strategiją. Tai buvo pirmas kartas, kai Jungtinių Tautų šalys narės sutarė dėl bendrų strateginių ir operacinių rėmų kovos prieš terorizmą srityje. Ši strategija sudaro konkretaus veiksmų plano esmę: tai  terorizmo plėtrai palankių sąlygų suvaržymas; terorizmo užkardymas bei kova prieš terorizmą; priemonių, stiprinančių valstybių gebėjimą kovoti prieš terorizmą, įgyvendinimas;  Jungtinių Tautų vaidmens kovoje prieš terorizmą stiprinimas; pagarba žmogaus teisėms bei jų užtikrinimas kovoje prieš terorizmą.    

Europos Sąjunga 2005 metų gruodį parengė kovos prieš terorizmą strategiją, kuri akcentuoja keturis veiklos aspektus kovoje prieš terorizmą: prevenciją, apsaugą, persekiojimą ir reagavimą.

Vidiniai ir išoriniai kovos prieš terorizmą aspektai reguliariai aptariami dviejose ES Tarybos darbo grupėse. Europos Sąjungos institucijos koordinuoja kovos prieš terorizmą veiklą, Europos Sąjungos Taryboje veikia Kovos prieš terorizmą koordinatorius.

Kitos tarptautinės ir regioninės organizacijos bei iniciatyvos – NATO, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, Europos Taryba, Pasaulinė kovos prieš branduolinį terorizmą iniciatyvą, Visuotinis kovos prieš terorizmą forumas – savo veikloje taip pat užsiima skirtingais kovos prieš terorizmą aspektais.

  • Apie tarptautines sankcijas, susijusias su terorizmu skaitykite čia.

Lietuvos veikla tarptautiniuose kovos prieš terorizmą formatuose

Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo strategijoje tarptautinis terorizmas yra įvardytas kaip vienas iš veiksnių, formuojančių Lietuvos saugumo politikos darbotvarkę. Terorizmas kelia rimtą grėsmę tarptautinės bendrijos – taigi ir Lietuvos – saugumui. Tačiau Lietuvai ši grėsmė yra daugiau išorinė – dabartinė vidaus situacija ir istorinė patirtis nesudaro sąlygų vidinėms teroristinėms grupuotėms kurtis. Pavojus pirmiausia kyla iš tarptautinio terorizmo.

Lietuva aktyviai veikia tarptautiniuose kovos prieš terorizmą formatuose. Per Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai 2013 m. antroje pusėje Lietuvos atstovai pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybos vidinių bei išorinių aspektų darbo grupėms.

2014 metų pradžioje Lietuva pradėjo darbą Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje, kuris truko dvejus metus. Lietuva taip pat pirmininkavo JT Saugumo Tarybos Kovos su terorizmu komitetui bei atitinkamai darbo grupei.

  • Apie terorizmo finansavimo atpažinimo kriterijus daugiau informacijos rasite čia.