Tematy Zaznacz wszystkoZaznaczyć wszystko

ministras.jpg

Minister spraw zagranicznych Republiki Litewskiej

Linas Linkevičius

Agenda ministra cv Twitter
Wiadomości Drukować RSS
Wybierz datę do
Archiwum »
1.jpg

Dnia 11 października na Uniwersytecie Georgetown w USA Ambasady Polski i Litwy w Waszyngtonie zorganizowały dyskusję wokół idei słynnego XX-wiecznego intelektualisty europejskiego Jerzego Giedroycia oraz ich wpływu dzisiaj.

Wiadomości placówek dyplomatycznych » Dyplomacja historyczna i kulturalna »
12.jpg

Minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius spotkał się w czwartek w Warszawie z ministrem spraw zagranicznych tego kraju Jackiem Czaputowiczem oraz wziął udział w dyskusji zjazdu ambasadorów.

Stosunki dwustronne »
10.jpg

Dnia 22 sierpnia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych otwarto wystawę artystów z Litwy i Polski, poświęconą 450-leciu Unii Lubelskiej Wystawę tworzy około 40 obrazów wykonanych różną techniką, za pomocą państwowych, religijnych, osobistych symboli odzwierciedlających związek Litwy i Polski.

Stosunki dwustronne » Dyplomacja historyczna i kulturalna »
7.jpg

Dnia 22 sierpnia w Wilnie odbyły się konsultacje polityczne Litwy i Polski, podczas których omówiono sprawy bieżące z zakresu regionu objętego Partnerstwem Wschodnim oraz kierunki dalszej współpracy. Litewskiej delegacji przewodniczył wiceminister spraw zagranicznych Darius Skusevičius, polskiej – wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz.

Stosunki dwustronne »
DSC_3735.jpg

Dnia 23 lipca wiceminister spraw zagranicznych Albinas Zananavičius spotkał się z przebywającym z wizytą w Wilnie wiceministrem spraw zagranicznych Polski Konradem Szymańskim. Podczas spotkania omówiono odbywające się obecnie w Brukseli negocjacje w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej (UE), walki ze zmianami klimatu oraz inne najbardziej palące kwestie programu prac UE.

Stosunki dwustronne »
82.jpg

W dniach 22–24 maja b.r. wiceminister spraw zagranicznych Darius Skusevičius odwiedził stolicę Ukrainy Kijów, miasta Tarnopol i Lwów.

Stosunki dwustronne »
50.jpg

Dnia 15 maja podczas uroczystego przyjęcia w Grecji ambasady Litwy i Polski po raz pierwszy wspólnie obchodziły uchwalenie Konstytucji Rzeczypospolitej Obojga Narodów z dnia 3 maja 1791 roku.

Unia Europejska »
30.jpg

Dnia 14 maja minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius uczestniczył w Brukseli w konferencji wysokiego szczebla poświęconej 10-leciu Partnerstwa Wschodniego. Minister wypowiedział się podczas sesji, poświęconej celom partnerstwa Wschodniego w przyszłości.

Stosunki międzynarodowe » Unia Europejska »
5.jpg

Dnia 2 maja w londyńskim Lancaster House odbyło się uroczyste przyjęcie, poświęcone uczczeniu dnia najstarszej w Europie spisanej konstytucji oraz 250. rocznicy powstania przedstawicielstwa dyplomatycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Zjednoczonym Królestwie.

Wiadomości placówek dyplomatycznych » Dyplomacja historyczna i kulturalna »
Poland.jpg

Dnia 21 marca Linas Linkevičius, minister spraw zagranicznych Litwy, wziął udział w dyskusji ""Ład Europy Wschodniej: Polska i Litwa w monumentalnych „Dziennikach” Michała Römera” w Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa. Powitał on uczestników spotkania, podczas którego zaprezentowano wydane po litewsku i po polsku „Dzienniki” M. Römera.

Stosunki dwustronne »

27 lutego na posiedzeniu rządu minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius przedstawił decyzję Konwencji Narodów Zjednoczonych o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Espoo) dotyczącą niezgodności działań Białorusi z Konwencją Espoo w sprawie elektrowni jądrowej w Ostrowcu. Na początku lutego w Genewie na spotkaniu państw Konwencji Espoo, która jednoczy 44 kraje, podjęto decyzję potwierdzającą, iż Białoruś łamie Konwencję Espoo: niewłaściwie wybrała miejsce budowy elektrowni atomowej w Ostrowcu.

Stosunki międzynarodowe »
N2.jpg

W dniach 13-14 lutego minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius uczestniczył w organizowanym wspólnie przez Stany Zjednoczone i Polskę spotkaniu ministerialnym „Pokój i bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie“ w Warszawie.

Stosunki międzynarodowe » NATO i bezpieczeństwo międzynarodowe »

Ankietowanie przeprowadzone na zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) przez centrum badania opinii publicznej i rynku „Vilmorus” wykazało, że mieszkańcy Litwy politykę zagraniczną i dyplomację uznają za ważne czynniki zapewnienia bezpieczeństwa kraju i jego mieszkańców, zasadniczo popierają politykę zagraniczną prowadzoną przez organy władzy, opowiadają się za zacieśnieniem współpracy z krajami bałtyckimi oraz Polską, natomiast największe zagrożenie odczuwają ze strony Rosji.

Wiadomości ministerstwa »
Ukr2.jpg

15 stycznia litewski minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius, który razem z kolegami z Estonii, Łotwy i Polski gościł na Ukrainie, podkreślił, że wspólnota zachodnia nie może pasywnie obserwować rosyjskich działań w Cieśninie Kerczeńskiej i na Morzu Azowskim.

Stosunki międzynarodowe »
Więcej wiadomości

Prenumerata wiadomości