Į pradžią El.paštas Struktūra
Print  
Lietuviškai    Russian   
              
 2014 m. rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA
RUSIJOS FEDERACIJOJE
LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA
RUSIJOS FEDERACIJOJE
Borisoglebskij per. 10
121069 Maskva
Rusijos Federacija
Tel.+7 (495) 785 8605, +7 (495) 785 8625 (konsulinis sk.)
 Faks.+7 (495) 785 8600, +7 (495) 785 8649 (konsulinis sk.)
  E-paštas: amb.ruurm.lt

 

 

 
         
 
 
 
 

   

  
 
 

  

    

 


                                                                                             
                                                                           
                                                                                                

 

 

 

Pradžia > Politika
Politika
Lietuvos Respublikos ryšiai su Rusijos Federacija
 

1991 metų liepos 29 dienos „Sutartimi tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų“ Lietuva ir Rusija pripažino viena kitą suvereniomis valstybėmis pagal jų valstybinį statusą, įtvirtintą pamatiniuose aktuose, priimtuose Lietuvos Respublikoje1990 metų kovo 11 dieną ir Rusijos Federacijoje1990 metų birželio 12 dieną. Lietuva ir Rusija diplomatinius santykius užmezgė 1991 metų spalio 9 dieną.Diplomatinis atstovavimas

 

Diplomatinis atstovavimas iš Lietuvos pusės

Rusijoje veikia Lietuvos Ambasada Maskvoje, kuri buvo įkurta 1991.07.29, taip pat buvo atidaryti generaliniai konsulatai Sankt Peterburge ir Kaliningrade bei Konsulatas Sovetske.

 • 1991.10.07 LR laikinuoju reikalų patikėtiniu Rusijos Federacijoje paskirtas E.Bičkauskas;
 • 1993.03.26 LR ambasadoriumi Rusijos Federacijoje paskirtas R.Kozyrovičius, 1993.04.15 ambasadorius R.Kozyrovičius įteikė skiriamuosius raštus;
 • 1999.12.30 LR ambasadoriumi Rusijos Federacijoje paskirtas Zenonas Namavičius, 2000.05.15 LR ambasadorius Rusijos Federacijoje Zenonas Namavičius įteikė skiriamuosius raštus Rusijos Federacijos Prezidentui Vladimirui Putinui.
 • 2002.09.26 LR ambasadorius Rusijos Federacijoje Rimantas Šidlauskas įteikė skiriamuosius raštus Rusijos Federacijos Prezidentui Vladimirui Putinui.
 • 2008.11.04 LR ambasadoriumi Rusijos Federacijoje paskirtas nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Antanas Vinkus. 2009.02.26 jis įteikė skiriamuosius raštus Rusijos Federacijos Prezidentui Dmitrijui Medvedevui. Ambasadorius A.Vinkus darbą ambasadoje baigė 2011 m.
 • 2012.01.17 LR ambasadoriumi Rusijos Federacijoje paskirtas nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Renatas Norkus. 2012.02.22 jis įteikė skiriamuosius raštus Rusijos Federacijos Prezidentui Dmitrijui Medvedevui.

2006 m. sausio 27 d. pradėjo savo veiklą pirmoji Lietuvos Respublikos garbės konsulė Rusijos Federacijos teritorijoje – Irkutsko mieste.

Diplomatinis atstovavimas iš Rusijos pusės

Lietuvoje veikia Rusijos Ambasada Vilniuje, kuri buvo įkurta 1991.07.29, taip pat buvo atidarytas generalinis konsulatas Klaipėdoje ir Prekybos atstovybė Vilniuje.

 • 1992.09.04 Rusijos ambasadorius Lietuvoje N. Obiortyševas įteikė skiriamuosius raštus;
 • 1996.12.23 ambasadorius K. Mozelj įteikė skiriamuosius raštus;
 • 1999.10.14 ambasadorius Jurijus Zubakovas įteikė skiriamuosius raštus;
 • 2003.10.10 ambasadorius Borisas Cepovas įteikė skiriamuosius raštus. Jis savo kadenciją baigė 2008 m. gegužės 23 d.
 • Šiuo metu Rusijos Federacijai Lietuvos Respublikoje atstovauja nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Vladimiras Čchikvadzė (skiriamuosius raštus įteikė 2008 m. liepos 8 d.).


Santykių teisiniai pagrindai ir principai

Lietuva santykius su Rusija grindžia visuotinai pripažintomis tarptautinės teisės normomis ir principais bei 1991 m. liepos 29 d. Sutartimi dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų (įsigaliojo 1992 m. birželio 4 d.).

Tapusi ES ir NATO nare, Lietuva aktyviai dalyvauja formuojant ir įgyvendinant šių organizacijų politiką Rusijos atžvilgiu.Lietuvos - Rusijos santykių ir bendradarbiavimo apžvalga

 

Lietuva turi ilgą geros kaimynystės santykių su Rusija tradiciją.1920 m. Lietuva ir Sovietų Rusija pasirašė Taikos sutartį, kuria Rusija pripažino Lietuvos suverenumą ir nepriklausomybę. Tačiau vėliau, po Molotovo-Ribentropo pakto , Sovietų Sąjunga, sulaužiusi Taikos sutartį, po ultimatumo pateikimo, 1940 m. okupavo, o vėliau aneksavo Lietuvą. 1991 m. prasidėjo naujas dviejų nepriklausomų valstybių bendradarbiavimo etapas , žengti reikšmingi žingsniai, stiprinantys dvišalius santykius ir bendradarbiavimą:1993 m. rugpjūčio 31 d. Rusija baigė savo kariuomenės išvedimą iš Lietuvos; 1993 m. lapkričio 18 d. pasirašytas tarpvyriausybinis susitarimas dėl prekybinių ir ekonominių santykių, kuriuo šalys suteikė viena kitai didžiausio palankumo statusą prekyboje; 1997 m. spalio 24 d. pasirašyta tarpvalstybinė sutartis dėl Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos bei sutartis dėl išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo atribojimo Baltijos jūroje. Nuo 1991 m. įvyko du oficialūs Lietuvos Respublikos Prezidento vizitai į Rusijos Federaciją.Tarpvyriausybinė komisija

Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo gaires nustato Tarpvyriausybinė Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos prekybinio ir ekonominio, mokslinio techninio ir kultūrinio bendradarbiavimo komisija, įsteigta 1996 m. pagal Lietuvos ir Rusijos tarpvyriausybinį susitarimą dėl prekybinių ir ekonominių santykių.

Komisijos tikslas – rengti konkrečius Lietuvos ir Rusijos ekonominio, mokslinio ir kultūrinio bendradarbiavimo projektus. Komisijos ar jos pirmininkų susitikimai paprastai vyksta kasmet. Įvyko aštuoni Komisijos posėdžiai (paskutinis komisijos posėdis įvyko 2011 m. spalio mėn. Komisijai pirmininkauja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras A. Ažubalis ir Rusijos Federacijos transporto ministras I. Levitinas. Komisijoje veikia atskiros darbo grupės - dėl bendradarbiavimo prekybos ir ekonomikos, kultūros, mokslo ir švietimo, energetikos, transporto, socialinėje srityse bei nagrinėjančios diplomatinių atstovybių nekilnojamojo turto ir finansinių klausimų sureguliavimo reikalus.Svarbiausi vizitai ir susitikimai

1991 07 29 Rusijos Prezidentas B.Jelcinas ir Lietuvos AT Pirmininkas V.Landsbergis Maskvoje pasirašė Sutartį tarp Lietuvos Respublikos ir RTFSR dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų.

1992 09 08 Maskva. Oficialus LR AT Pirmininko V.Landsbergio vizitas. LR krašto apsaugos ministras A.Butkevičius ir RF gynybos ministras P.Gračiovas pasirašė RF kariuomenės išvedimo iš LR iki 1993 08 31 grafiką, protokolą dėl RF ginkluotųjų pajėgų išvedimo iš LR teritorijos organizacinių ir techninių priemonių tvarkos ir susitarimą dėl išvedamų RF karinių dalinių elgesio bei funkcionavimo taisyklių.

1993 11 18 Vilnius. LR delegacijos, vadovaujamos LR Premjero A.Šleževičiaus, ir RF delegacijos, vadovaujamos RF MT Pirmininko V.Černomyrdino, susitikimas. Pasirašytas susitarimas dėl prekybinių ir ekonominių santykių (didžiausio palankumo režimo) bei keli kiti svarbūs susitarimai.

1994 09 05-06 Vilnius. RF Federacijos Tarybos pirmininko V.Šumeiko oficialus vizitas.

1995 02 24 Maskva. LR Ministro Pirmininko A.Šleževičiaus vizitas. Vizito metu susitarta sudaryti dvišalę tarpvyriausybinę komisiją.

1997 09 04-05 Vilnius. RF Vyriausybės pirmininko V.Černomyrdino darbo vizitas. V.Černomyrdinas dalyvavo Vilniaus konferencijoje "Tautų sambūvis ir geri kaimynų santykiai - saugumo ir stabilumo Europoje garantas", kurioje pasakė kalbą.

1997 10 23-25 Rusijoje su oficialiu vizitu lankėsi LR Prezidentas A.Brazauskas. Valstybių prezidentai pasirašė sutartį dėl Lietuvos ir Rusijos valstybės sienos ir sutartį dėl išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo atribojimo Baltijos jūroje.

1998 02 18 Maskva. LR Seimo Pirmininko V.Landsbergio darbo vizitas.

1998 11 18-19 Rusija (Maskva ir Oriolas). LR Seimo Pirmininko V.Landsbergio darbo vizitas.

1999 06 29 Maskva. LR Ministro Pirmininko R.Pakso darbo vizitas. Pasirašyti keli dokumentai, tarp kurių – tarpvyriausybinis susitarimas dėl ilgalaikio bendradarbiavimo tarp LR regionų ir RF Kaliningrado srities.

2001 03 29-31 LR Prezidento V.Adamkaus oficialus vizitas į Rusiją (Maskva ir Kaliningradas). Vizito metu pasirašytas Lietuvos Respublikos Prezidento V.Adamkaus ir Rusijos Federacijos prezidento V.Putino bendras pareiškimas.

2001 09 20 Maskva. LR Ministro Pirmininko A.Brazausko darbinis vizitas. Maskvos srityje Mytiščiuose atidaryta Lietuvos gamintojų paroda.

2002 01 15-16 Maskva. Europos Tarybos (ET) Ministrų Komiteto pirmininko, LR užsienio reikalų ministro A. Valionio darbo vizitas Maskvoje.

2002 03 06 Kaliningrado sritis. Dvišalis Lietuvos ir Rusijos bei trišalis Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Vyriausybių vadovų susitikimas.

2002 07 18 Kaliningrado sritis. Ministro Pirmininko A.Brazausko susitikimas su Kaliningrado srities gubernatoriumi V.Jegorovu.

2002 11 17-19 Maskva. LR Seimo Pirmininko A.Paulausko vadovaujamos delegacijos oficialus vizitas.

2003 05 31 Sankt Peterburgas. LR Prezidentas R.Paksas dalyvavo ES-Rusijos viršūnių susitikime bei Sankt Peterburgo 300 metų įkūrimo minėjimo iškilmėse.

2003 06 05 Vilnius. RF Federacijos Tarybos Pirmininko S.Mironovo oficialus vizitas.

2003 10 20-22 Maskva. LR Ministro Pirmininko A.Brazausko vizitas.

2003 10 27-28 Vilnius. RF Valstybės Dūmos Pirmininko G.Selezniovo oficialus vizitas.

2005 09 07 Niujorkas. LR Seimo Pirmininko susitikimas su RF Valstybės Dūmos pirmininku B.Gryzlovu.

2005 10 18 Maskva. LR Seimo Pirmininko A.Paulausko vizitas Maskvoje. Susitikimai su RF Valstybės Dūmos pirmininku B.Gryzlovu bei Federacijos Tarybos pirmininku S.Mironovu.

2006 04 27 Sankt Peterburgas. LR Seimo Pirmininko pavaduotojas Č.Juršėnas po RF Valstybės Dūmos šimtmečiui skirto renginio susitiko su Rusijos Valstybės Dūmos pirmininku B.Gryzlovu.

2006 10 10-12 Vilnius. RF Valstybės dūmos Tarptautinių reikalų komiteto pirmininko K. Kosačiovo vadovaujamos delegacijos vizitas.

2006 11 14 Maskva. LR užsienio reikalų ministro P.Vaitiekūno susitikimai su RF Užsienio reikalų ministru S. Lavrovu ir RF transporto ministru I. Levitinu.

2007 12 03-04 Svetlogorskas, Kaliningrado sritis. 5-asis Lietuvos ir Rusijos tarpvyriausybinės komisijos posėdis, LR užsienio reikalų ministro P.Vaitiekūno susitikimas su RF transporto ministru I. Levitinu

2009 10 08-09 Vilnius. 6-asis Lietuvos ir Rusijos tarpvyriausybinės komisijos posėdis. LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės, LR Ministro Pirmininko Andriaus Kubiliaus, LR užsienio reikalų ministro P.Ušacko susitikimai su RF transporto ministru I. Levitinu

2009 10 29-30 Maskva. LR užsienio reikalų ministro V. Ušacko vizitas į Maskvą. Susitikimas su RF užsienio reikalų ministru S. Lavrovu.

2010 02 10 Helsinkis. Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės ir Rusijos Federacijos Ministro Pirmininko Vladimiro Putino susitikimas.

2010 03 26 Maskva. LR Ministro Pirmininko A. Kubiliaus susitikimas su RF Ministru Pirmininku Vladimiru Putinu.

2010 06 29-30 Maskva. 7-asis Lietuvos ir Rusijos tarpvyriausybinės komisijos posėdis.

2011 02 01-03 Maskva. LR užsienio reikalų ministro A. Ažubalio vizitas Maskvoje. Susitikimas su RF užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu.

2011 10 03-04 Klaipėda. 8-asis Lietuvos ir Rusijos tarpvyriausybinės komisijos posėdis.


© LR Ambasada Rusijos Federacijoje. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas.