Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA RUSIJOS FEDERACIJOJE IR UZBEKISTANO RESPUBLIKAI

Adresas: Borisoglebskij per. 10, 121069 Maskva, Rusija

plačiau »

Tel. +7 495 785 86 05, +7 495 785 86 25 (konsuliniai klausimai)
Faksas +7 495 785 86 00, +7 495 785 86 49 (konsuliniai klausimai)
El. paštas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Sukurta 2014.05.13 / Atnaujinta 2019.01.16 12:59

Kur ir kaip kreiptis dėl gyvenamosios vietos deklaravimo?

Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimą privalo per 7 darbo dienas iki išvykimo.

Asmenys gyvenamąją vietą deklaruoja seniūnijoje, aptarnaujančioje tą savivaldybės teritorijos dalį, kurioje jie gyvena, o jeigu savivaldybėje seniūnija neįsteigta arba savivaldybės teritorija nepriskirta seniūnijai – kitame savivaldybės administracijos padalinyje, kuriam pavesta įgyvendinti deklaravimo įstaigos funkciją. Daugiau informacijos – Lietuvos savivaldybių interneto svetainėje.

Užsienio valstybėje gyvenantis asmuo, kuris planavo iš Lietuvos Respublikos išvykti trumpesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, tačiau liko užsienio valstybėje ilgiau, apie gyvenamosios vietos pakeitimą deklaruoja Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigas užsienio valstybėse.

Pilnamečiai asmenys gyvenamosios vietos pakeitimą išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui gali deklaruoti naudodamiesi Elektroninės valdžios vartų portalu, jeigu tenkina vieną iš šių sąlygų:

 • Turi naujausio pavyzdžio asmens tapatybės kortelę su integruotais skaitmeniniais sertifikatais (ši kortelė išduodama nuo 2009 m. sausio 1 d.).
 • Yra vieno iš Lietuvos komercinių bankų ar kredito įstaigos internetinės bankininkystės sistemos vartotojas (AB SEB bankas, AB Swedbank, AB DnB NORD, AB Šiaulių bankas, AB Nordea Bank Lietuva, AB Ūkio bankas, AB Danske bankas, AB Citadelė bankas, UAB „Medicinos bankas“, Lietuvos kredito unija);
 • Turi asmeninį skaitmeninį sertifikatą, išduotą Skaitmeninio sertifikavimo centro arba VĮ Registrų centro;
 • Turi UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „TELE2“ išduotą mobilų el. parašą.

SVARBU:

Gyvenamosios vietos deklaravimas nėra susijęs su Gyventojų pajamų deklaravimu (GPD) ir Privalomojo socialinio draudimo (PSD) įmokų administravimu. Rekomenduojame dėl konsultacijų mokesčių klausimais kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją.

Gyvenamosios vietos deklaravimo tvarka

Asmenys, vyresni nei 16 metų, prašymus dėl gyvenamosios vietos deklaravimo pateikia asmeniškai.

Asmens iki 16 metų amžiaus gyvenamosios vietos deklaraciją užpildo ir pasirašo vienas iš tėvų.

Konsulinėms paslaugoms gauti būtina išankstinė registracija internetu https://konsreg.urm.lt/visit/

 • Asmuo laikomas deklaravęs gyvenamosios vietos pakeitimą, nuo deklaracijos pateikimo asmeniškai dienos.
 • Dalis konsulinių paslaugų (dokumentų dėl paso išdavimo/keitimo priėmimas, konsulinių pažymų dėl šeiminės padėties, gyvenamosios vietos išdavimas) atliekamos tik savo išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaravusiems Lietuvos Respublikos piliečiams.

Kokius dokumentus reikia pateikti norint deklaruoti gyvenamąją vietą užsienyje?

Asmuo, norintis deklaruoti savo gyvenamosios vietos pakeitimą, konsulinei įstaigai turi pateikti:

 • savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje);
 • jeigu turite nepilnamečių vaikų iki 16 metų ir jie gyvena su Jumis  – reikės pateikti ir jų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus. Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė ar pasas vaikui nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.
 • globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nepilnamečio asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) ar socialinės globos įstaigos atstovas.
 • gyvenamosios vietos deklaraciją.

DĖMESIO:

 • Kiekvienas asmuo, deklaruojantis gyvenamąją vietą, pildo atskirą deklaraciją.
 • Kiekvienam nepilnamečiam vaikui iki 16 metų taip pat pildoma atskira deklaracija.
 • Deklaraciją nepilnamečio vaiko iki 16 metų vardu pildo vienas iš tėvų (įtėvių).
 • Asmuo vienu metu deklaruoja tik vieną gyvenamąją vietą, net jei gyvena keliose.

Konsulinis mokestis už gyvenamosios vietos deklaravimą neimamas.

Daugiau informacijos rasite

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos informacija dėl privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokų mokėjimo

Informacinis pranešimas dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų mokėjimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), atsižvelgdama į pastaruoju metu visuomenėje kilusį nepasitenkinimą dėl privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų mokėjimo bei siekiant užtikrinti visapusišką ir kompleksinį gyventojams rūpimų klausimų išaiškinimą, parengė informaciją, susijusią su PSD įmokų mokėjimu gyventojams, išvykusiems iš Lietuvos.

Pajamų (kartu ir pajamų mokesčio bei PSD įmokų) deklaravimo pareiga ir teisė

Lietuvos piliečiams prievolė deklaruoti pajamas, pajamų mokestį bei PSD įmokas Metinėje pajamų deklaracijos formoje GPM308 ir jos prieduose (toliau vadinama Metinė pajamų deklaracija) už 2009 metų mokestinį laikotarpį atsiranda tik Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatytais pagrindais, pavyzdžiui, Lietuvoje tais metais gavus tam tikrų privalomų deklaruoti pajamų arba nustatytos kategorijos asmenims, pavyzdžiui valstybės tarnautojams ir jų sutuoktiniams.

Metinę pajamų deklaraciją taip pat gali pateikti tie gyventojai, kurie ketina pasinaudoti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu nustatytomis lengvatomis, tarkime, iš apmokestinamųjų pajamų atimti išlaidas būsto kreditui, studijoms už pirmąjį aukštąjį išsilavinimą, gyvybės draudimo, pensijų įmokoms. Šie gyventojai toje pačioje Metinėje pajamų deklaracijoje taip pat privalo deklaruoti ir savo PSD įmokas.

Vien tik dėl PSD įmokų teikti Metinės pajamų deklaracijos teikti nereikia.

Primename, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos suformuota preliminari deklaracija yra Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių mokėtojui teikiama paslauga – koncentruota Valstybinės mokesčių inspekcijos turima informacija apie mokesčių mokėtoją. Deklaracijos duomenis mokesčių mokėtojas turi įvertinti ir papildyti, pakoreguoti jei turi kitų ir/ ar tikslesnių deklaracijoje nurodomų duomenų Tik atlikus šiuos veiksmus, deklaracija gali būti teikiama Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Dėl PSD įmokų iš Lietuvos išvykusiems gyventojams

Privalomuoju sveikatos draudimu draustis ir mokėti PSD įmokas privalo Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje. Tai reiškia, kad prievolė mokėti PSD įmokas ir teisė būti apdraustam siejama su faktine nuolatine gyvenamąja vieta Lietuvos Respublikoje.

Visų pirma Valstybinei mokesčių inspekcijai, kaip mokesčių administratoriui, vertinti informaciją apie tuos asmenis, kurie Lietuvos Respublikoje faktiškai nuolat negyvena ir neturi pareigos mokėti PSD įmokų, padeda Gyventojų registro duomenys, kadangi išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaravimas yra vienas iš esminių kriterijų, leidžiančių nustatyti, kad asmuo nebėra nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje. Jei asmuo tam tikrais 2009 metų mėnesiais Lietuvoje nuolat gyveno, tačiau 2009 metais teisės aktų nustatyta tvarka deklaravo gyvenamosios vietos pakeitimą, jam PSD įmokas, jeigu tokią pareigą nustato Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas (gyventojas nėra draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu jokioje asmenų kategorijoje), savarankiškai reikia mokėti už 2009 metų mėnesius iki išvykimo.

Gyventojams, kurie iš Lietuvos išvyko anksčiau, tačiau išvykimo nedeklaravo, siūlome:

 • Valstybinei mokesčių inspekcijai elektroniniu ar kitu būdu pateikti laikotarpio, kada asmuo išvyko, atitinkamą Metinės pajamų deklaracijos formą, jei asmuo išvyko 2009 metais – GPM308 formą, jei 2007-2008 metais – GPM305 formą, jei 2006 metais – GPM302 formą, jei 2005 metais – FR0462* formą ir joje nurodyti išvykimo iš Lietuvos datą. Ši data gali būti einamieji metai arba penkeri praėję metai. Jeigu gyventojas išvyko anksčiau nei prieš penkerius metus, jam reikėtų pateikti FR0462* formą ir joje nurodyti išvykimo iš Lietuvos datą 2005-01-01. Tokiu būdu gyventojams sudaroma galimybė deklaruoti savo išvykimą „atgaline data“, atitinkamai mokesčių tikslais bus laikoma, kad toks asmuo nuo deklaruotos išvykimo datos nėra nuolat gyvenantis Lietuvoje ir neturi prievolės mokėti PSD įmokų; arba
 • įvykdyti prievolę, numatytą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme ir deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimus Gyventojų registre (šiuos gyvenamosios vietos deklaravimo veiksmus atliekant seniūnijoje, savivaldybėje, konsulinėje įstaigoje tiesiogiai ar elektroniniu būdu). Šis deklaravimas galios tik nuo deklaravimo datos į ateitį.

Gyventojams, kurie nedeklaruos išvykimo nei vienu iš aukščiau nurodytų būdu, tačiau yra ar buvo išvykę, pavyzdžiui 2009 metais laikinai dirbo užsienyje, PSD įmokų mokėti nereikia, jeigu jie atitinkamais 2009 metų mėnesiais buvo apdrausti socialiniu (įskaitant sveikatos) draudimu Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse (Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine) ar Šveicarijoje, ir turi ar gali turėti atitinkamos formos dokumentą (E formos pažymą arba kompetentingos užsienio institucijos išduotą laisvos formos pažymą) įrodantį, kad jie buvo apdrausti socialiniu (ir sveikatos) draudimu užsienyje. Šiems gyventojams rekomenduojame pateikti 2009 metų mokestinio laikotarpio Metinę pajamų deklaraciją (formą GPM308) ir joje atitinkamai pažymėti, kad tam tikrais mėnesiais gyventojas buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu užsienio valstybėje.

Atitinkamos formos dokumento (E formos pažymos arba kompetentingos užsienio institucijos išduotos laisvos formos pažymos), net ir teikiant pajamų deklaraciją už 2009 metų mokestinį laikotarpį, mokesčių administratoriui savo iniciatyva pateikti neprivaloma. Mokesčių administratorius preziumuoja, kad deklaracijoje pateikti duomenys, gyventojo užpildyti, atsižvelgiant į Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse ar Šveicarijoje 2009 metais jo turėtą draustumą, yra teisingi. Jeigu mokesčių administratoriui kils abejonių dėl gyventojo PSD įmokų apskaičiavimo teisingumo, gyventojui bus pranešta asmeniškai ir jis gali būti paprašytas pateikti (atsiųsti) minėtą dokumentą mokesčių administratoriui.

Dėl galutinai iš Lietuvos išvykstančio nuolatinio Lietuvos gyventojo metinės pajamų deklaracijos pildymo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškina kaip nuolatiniai Lietuvos gyventojai turi pildyti atitinkamų mokestinių metų Metinę pajamų deklaraciją, kai pageidauja deklaruoti galutinį išvykimą iš Lietuvos.

Gyventojai, kurie pagal Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nuostatas nedeklaravo išvykimo (gyvenamosios vietos deklaravimo veiksmai atliekami seniūnijoje, savivaldybėje, konsulinėje įstaigoje tiesiogiai ar elektroniniu būdu), tokie gyventojai laikomi nuolat gyvenančiais Lietuvos Respublikoje. Todėl tie gyventojai, kurie faktiškai iš Lietuvos išvyko anksčiau, tačiau išvykimo Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka nedeklaravo, gali privalomojo sveikatos draudimo įmokų prievolės formavimo tikslais Valstybinei mokesčių inspekcijai elektroniniu ar kitu būdu pateikti laikotarpio, kada asmuo išvyko, atitinkamą Metinės pajamų deklaracijos formą ir joje nurodyti išvykimo iš Lietuvos datą.

Daugiau informacijos rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje vmi.lt.

Naujienlaiškio prenumerata