Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA RUSIJOS FEDERACIJOJE IR UZBEKISTANO RESPUBLIKAI

Adresas: Borisoglebskij per. 10, 121069 Maskva, Rusija

plačiau »

Tel. +7 495 785 86 05, +7 495 785 86 25 (konsuliniai klausimai)
Faksas +7 495 785 86 00, +7 495 785 86 49 (konsuliniai klausimai)
El. paštas

Civilinė metrikacija

Sukurta 2014.05.27 / Atnaujinta 2018.12.06 08:29

Dokumentai dėl užsienyje sudarytos santuokos apskaitymo Lietuvoje

Lietuvos Respublikos pilietis, sudaręs santuoką užsienio valstybėje, turi ją apskaityti Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigoje.

 • Nustatytos formos prašymas;
 • Lietuvos Respublikos piliečio Lietuvos Respublikos pasas ir jo kopija;
 • Santuokos liudijimas ir jo kopija;
 • Sutuoktinio Rusijos Federacijos užsienio pasas ir jo kopija;
 • Jei pageidaujama gauti santuokos sudarymo akto išrašą - konsulinis mokestis 20 eurų (už dokumento pareikalavimą).

Dokumentai pateikiami su vertimu į lietuvių kalbą. Jeigu pateikiamos tik dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos notaro.

Jeigu prašymą pateikiantis Lietuvos Respublikos pilietis yra nedeklaravęs išvykimo iš Lietuvos, t.y. jis iki šiol deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje, ambasadoje reikės užpildyti išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaraciją.

Dokumentai santuokos registravimui Lietuvos Respublikos ambasadoje Rusijos Federacijoje

Ambasados patalpose gali tuoktis du Lietuvos Respublikos piliečiai. Nesant svarbių priežasčių (nėštumas, sunki liga, vaiko gimimas, jūreivio išplaukimas į jūrą ar kario išvykimas į oficialią karinę misiją užsienyje ilgesniam kaip 3 mėnesių laikui, asmens išvykimas į diplomatinę tarnybą), santuoka registruojama praėjus ne mažiau nei 1 mėnesiui nuo prašymo priėmimo. Pateikus nurodytas priežastis įrodančius dokumentus, konsulinis pareigūnas turi teisę registruoti santuoką nepraėjus vienam mėnesiui, tačiau ne anksčiau kaip po dviejų savaičių nuo prašymo pateikimo dienos.

 • Nustatytos formos prašymas (pildomas ambasadoje);
 • Abiejų asmenų Lietuvos Respublikos pasai;
 • Ambasadoje gali susituokti tik Lietuvos Respublikos piliečiai, deklaravę išvykimą iš Lietuvos (deklaracijas galima užpildyti ambasadoje). Jei piliečiai turi nepilnamečių vaikų, būtina pateikti deklaracijas ir už juos (šiuo atveju būtina turėti vaikų pasus);
 • Dokumentas, patvirtinantis, kad vieno iš tuoktis ketinančių piliečių gyvenamoji vieta yra ambasados konsulinėje apygardoje;
 • Už santuokos įregistravimą imamas 100 eurų konsulinis mokestis;
 • Jei pageidaujama gauti santuokos sudarymo akto išrašą -  konsulinis mokestis 5 eurai (už išrašo išdavimą).

Dalis Rusijos Federacijos Civilinės metrikacijos įstaigų teikia paslaugas ir užsienio piliečiams. Maskvoje Lietuvos Respublikos piliečiai gali susituokti Santuokos rūmuose Nr.4.

Dokumentai dėl užsienyje įregistruotos ištuokos apskaitymo Lietuvoje

Lietuvos Respublikos pilietis, nutraukęs santuoką užsienio valstybėje, ištuoką turi apskaityti Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigoje.

 • Nustatytos formos prašymas;
 • Lietuvos Respublikos piliečio Lietuvos Respublikos pasas ir jo kopija;
 • Ištuokos liudijimas ir jo kopija;
 • Buvusio sutuoktinio Rusijos Federacijos užsienio pasas ir jo kopija (jei yra galimybė jį pateikti);
 • Jei pageidaujama gauti santuokos sudarymo akto išrašą su žyma apie santuokos nutraukimą - konsulinis mokestis 20 eurų (už dokumento pareikalavimą).

Dokumentai pateikiami su vertimu į lietuvių kalbą. Jeigu pateikiamos tik dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos notaro.

Jeigu prašymą pateikiantis Lietuvos Respublikos pilietis yra nedeklaravęs išvykimo iš Lietuvos, t.y. jis iki šiol deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje, ambasadoje reikės užpildyti išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaraciją.

Dokumentai dėl užsienyje gimusio vaiko gimimo apskaitymo Lietuvoje

Jeigu užsienio valstybėje Lietuvos Respublikos piliečiui gimė vaikas, duomenys apie jo gimimą turi būti įtraukti į apskaitą Lietuvoje.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

 • Nustatytos formos prašymas;
 • Rusijoje išduotas gimimo liudijimas ir kopija;
 • Jeigu vaikas – Rusijos Federacijos pilietis, jo Rusijos Federacijos užsienio pasas ir kopija (pagrindinio puslapio su nuotrauka);
 • Motinos ar tėvo, Lietuvos Respublikos piliečio, pasas ir kopija (pagrindinio puslapio su nuotrauka);
 • Motinos ar tėvo, Rusijos Federacijos piliečio, Rusijos Federacijos užsienio pasas ir kopija (pagrindinio puslapio su nuotrauka)
 • Jei tėvai nesusituokę ar vaikas gimęs ne santuokoje – tėvystės nustatymo liudijimas ir jo kopija;
 • Jei vaikas gimė vienišai motinai, dokumentai, patvirtinantys, kad vaiko motina yra vieniša ir jų kopijos;
 • Jei pageidaujama gauti gimimo akto išrašą -  konsulinis mokestis 20 eurų (už dokumento pareikalavimą).

 Rusijos Federaciijos institucijose išduoti dokumentai (išskyrus Rusijos Federacijos pasus, asmens be pilietybės kelionės dokumentus) pateikiami su vertimu į lietuvių kalbą.

Jeigu pateikiamos tik dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos notaro.

Jeigu nedeklaruotas asmens (vieno iš tėvų, Lietuvos Respublikos piliečio) išvykimas iš Lietuvos, t.y. jis iki šiol deklaravęs gyvenamąją vietą Lietuvoje, ambasadoje reikės užpildyti išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaraciją.

Prašymų Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos skyriams teikimas internetu

Įdiegus elektroninės metrikacijos paslaugų sistemą - MEPIS - Lietuvos Respublikos piliečiai prašymus Lietuvos Respublikos metrikacijos skyriams gali teikti internetu. Ši paslauga pasiekiama prisijungus per elektroninius valdžios vartus epaslaugos.lt

Atkreipiame dėmesį, kad MEPIS gali naudotis ir užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys galimybę asmeniškai ar per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje - civilinės metrikacijos skyriuje, į kurį buvo siųsti prašymai. Atsiimant dokumentus būtina pateikti per MEPIS siųstų dokumentų originalus. Informacija apie šią paslaugą skelbiama interneto svetainėje mepis.vrm.lt.  Smulkesnę informaciją MEPIS pasinaudoti ketinantys asmenys gali gauti susisiekę su atitinkamu civilinės metrikacijos skyriumi Lietuvoje.


Papildoma informacija suteikiama telefonu +7 (495) 785 42 92 (14.00 - 17.00 val.)

Konsulinėms paslaugoms gauti būtina išankstinė registracija internetu https://konsreg.urm.lt/visit/

Naujienlaiškio prenumerata