Kiti skundai

Sukurta 2019.01.18 / Atnaujinta 2020.10.05 10:59

Prašymą išduoti vizą pateikiantys asmenys gali pateikti skundus dėl ambasados darbuotojų ir išorės paslaugų teikėjo elgesio arba prašymo pateikimo proceso. Pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatas skundu laikomas asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti. Skundas gali būti pateikiamas ambasadai arba tiesiogiai Užsienio reikalų ministerijai.

Skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka, sprendimai dėl skundų priimami per 20 darbo dienų. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą skundo išnagrinėti nepavyksta, terminas gali būti pratęsiamas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie termino pratęsimą per 2 darbo dienas pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys.

 


 

Naujienlaiškio prenumerata