Dokumentai vizai gauti

Sukurta 2014.05.19 / Atnaujinta 2020.01.29 14:50

Šengeno vizų išdavimo tvarka

Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje nagrinėja prašymus išduoti Šengeno vizas šiais atvejais:

 1. Lietuvos Respublika yra pagrindinė kelionės tikslo valstybė; 
 2. jei ketinama vykti į kelias Šengeno valstybes, Lietuvos Respublikoje planuojamas ilgiausios trukmės apsilankymas; 
 3. jeigu ketinama aplankyti kelias Šengeno valstybes nares, neišskiriant nė vienos iš jų, į Lietuvos Respubliką ketinama vykti pirmiausiai.

Siekdama pagerinti konsulinių paslaugų prieinamumą ir kokybę bei užtikrinti galimybę pateikti dokumentus Šengeno vizai negaištant laiko eilėse, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija pradėjo bendradarbiauti su išorės paslaugų teikėju - kompanija „VFS Global“.

Lietuvos vizų centro Maskvoje adresas yra  Kaširskoje greitkelis 3, 2 korpusas, 4 pastatas, 115230, Verslo centras «Сириус Парк» (metro stotelė „Nagatinskaja“), www.vfsglobal.com/lithuania/russia. Dokumentai vizų centre priimami kiekvieną darbo dieną nuo 9 iki 17 val. Taip pat yra galimybė pateikti dokumentus ir kituose Rusijos miestuose.

Asmenys, norintys dokumentus vizai pateikti ambasadoje, turi iš anksto užsiregistruoti vizų centro tinklalapyje www.vfsglobal.com/lithuania/russia arba tel. +7 (499) 703-49-84 / +7 (499) 704-36-65. Konsultacijos vizų klausimais teikiamos tel.+7 (499) 703-49-84 / +7 (499) 704-36-65 arba el. paštu [email protected].

Paraiškos vizai gauti turi būti užpildytos visa.vrm.lt/epm. Nuo 2018 metų gruodžio 3 dienos lietuvių kilmės asmenys ir jų šeimos nariai, Lietuvos Respublikos arba Europos Sąjungos piliečių šeimos nariai dokumentus vizai gauti gali pateikti ambasadoje iš anksto užsiregistravus https://konsreg.urm.lt/visit/

Užsieniečiams, kreipiantis dėl Šengeno vizos išdavimo, nepriklausomai nuo vizos kategorijos, jos galiojimo laikotarpio ar kelionių skaičiaus, būtina pateikti šiuos dokumentus:

 1. galiojantį pasą (kelionėms į užsienį):
  • galiojimas mažiausiai 3 mėnesiais viršija prašomos išduoti vizos galiojimo laiką;
  • turi būti mažiausiai du tušti puslapiai;
  • turi būti išduotas per pastaruosius 10 metų;
 2. užpildytą nustatytos formos prašymą Šengeno vizai gauti. Prašymai pildomi visa.vrm.lt/epm.
 3. vieną 35 x 45 mm dydžio spalvotą matinę nuotrauką atitinkančią asmens amžių (ne senesnę kaip pusės metų), matinę, baltu fonu, vertikaliai galvos dydis nuo pakaušio iki smakro turi apimti 70-80 % fotografijos (32-36 mm);
 4. dokumentus, patvirtinančius legalų buvimą Rusijos Federacijoje (vizą, jei ji reikalinga, leidimą gyventi, migracijos kortelę, registraciją). Nepilnamečiams vaikams papildomai pateikiamas gimimo liudijimo originalas ir kopija. Jei nepilnamečiai vaikai (iki 18 metų) vyksta ne su tėvais, arba su vienu iš tėvų, būtina pateikti tėvų arba kito iš tėvų notariškai patvirtinto leidimo vaikui vykti į Šengeno erdvę originalą ir kopiją;
 5. galiojantį sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą, pripažįstamą visose Šengeno susitarimo valstybėse. Sveikatos draudimas turi garantuoti, kad bus apmokėtos būtinosios medicinos pagalbos ir visos išlaidos kelionės metu, kurios gali atsirasti ryšium su grąžinimu į tėvynę. Minimali draudimo suma – 30 000 eurų. Priimami tik kompiuteriu užpildyti ir spausdintuvu atspausdinti draudimo polisai.
  Kreipiantis dėl daugkartinės vizos išdavimo galima pateikti draudimo polisą pirmai kelionei.
 6. Patvirtinamuosius dokumentus:
  • dokumentus, nurodančius kelionės tikslą;
  • dokumentus nurodančius apgyvendinimo vietą;
  • dokumentus nurodančius, kad asmuo turi pakankamai pragyvenimo lėšų, tiek buvimo laikotarpiui tiek grįžimui į gyvenamosios vietos šalį;
  • kitą informaciją padedančią įvertinti ar prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo ketina išvykti iš valstybių narių teritorijos iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos.

Dokumentai, įrodantys, kad užsienietis turi pakankamai lėšų pragyvenimui turi būti aktualūs (t.y. ne senesni kaip vienos savaitės), pvz., įdarbinimą patvirtinantis dokumentas (kuriame nurodyta informacija apie algą),bent trijų paskutinių mėnesių banko / kreditinės kortelės išrašas (-ai).

 1. dokumentus, patvirtinančius konsulinio mokesčio sumokėjimą arba atleidimą nuo mokesčio.

Konsulinis mokestis mokamas imamas už dokumentų nagrinėjimą (ne už vizos išdavimą). Kai išnagrinėjus užsieniečio prašymą priimamas sprendimas atsisakyti išduoti vizą, konsulinis mokestis negrąžinamas.

Daugkartinei trumpalaikei (C) vizai gauti užsienietis papildomai vizų tarnybai pateikia dokumentus, patvirtinančius tokios vizos gavimo būtinumą arba dokumentus, patvirtinančius aplinkybes, kurios suteikia jam teisę gauti daugkartinę trumpalaikę vizą. Jeigu užsienietis daugkartinei trumpalaikei vizai gauti pateikia juridinio asmens kvietimą, reikalaujama papildomų dokumentų, patvirtinančiu jo ryšį su juridiniu asmeniu.

Dvikartinei (C) vizai gauti užsienietis papildomai vizų tarnybai pateikia dokumentus, patvirtinančius tokios vizos gavimo būtinumą.

Dokumentai vizai gauti pateikiami asmeniškai. Nepilnamečiams vaikams iki 14 metų pateikiant dokumentus dalyvauti neprivaloma. Išimtiniais atvejais, kai užsieniečio vardu dokumentus vizai gauti pateikia fizinio asmens įgaliotas atstovas arba juridinio asmens įgaliotas atstovas, atitinkamai pateikiamas notarine ar jai prilyginta forma patvirtintas įgaliojimas arba juridinio asmens patvirtintas įgaliojimas.  Paštu atsiųstos paraiškos vizai gauti nepriimamos ir nenagrinėjamos.

Dokumentus vizai gauti galimai pateikti ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki planuojamos kelionės pradžios.

Paprastai viza išduodama per 10 kalendorinių dienų. Apie galimą vizos išdavimo datą pareiškėjai informuojami pateikiant dokumentus.

Už dokumentų paketo, reikalingo vizai gauti, pateikimą atsakingas yra pareiškėjas. Pateikiamų duomenų išsamumą ir teisingumą asmuo patvirtina parašu prašyme išduoti Šengeno vizą. Pateikus nepilną paketą dokumentų ar/ir neteisingai (nepilnai) užpildžius, nepasirašius prašyme, viza neišduodama.

Bet kuriuo atveju ambasada turi teisę pareikalauti pateikti papildomus dokumentus. 

Vizos turėjimas automatiškai nesuteikia teisės atvykti į Šengeno erdvę.

Naujienlaiškio prenumerata