Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA RUSIJOS FEDERACIJOJE IR UZBEKISTANO RESPUBLIKAI

Adresas: Borisoglebskij per. 10, 121069 Maskva, Rusija

plačiau »

Tel. +7 495 785 86 05, +7 495 785 86 25 (konsuliniai klausimai)
Faksas +7 495 785 86 00, +7 495 785 86 49 (konsuliniai klausimai)
El. paštas

Komercinių tarpininkų akreditacijos tvarka

Sukurta 2014.05.19 / Atnaujinta 2018.12.07 10:56

Dokumentus akreditacijai Lietuvos Respublikos ambasadai Maskvoje gali pateikti komerciniai tarpininkai, jų filialai ir atstovybės, jei jos registruotos ir veikia Rusijos Federacijoje, išskyrus:

Komerciniai tarpininkai akreditacijai gauti Lietuvos Respublikos ambasadai Maskvoje turi pateikti šiuos dokumentus (ir po dvi kiekvieno dokumento kopijas):

 1. užpildytą nustatytos formos prašymą akredituoti;
 2. juridinio asmens registravimo juridinių asmenų registre ar jį atitinkančiame registre pažymėjimą ar jo išrašą arba notaro ar jį atitinkančio asmens paliudytą šio dokumento nuorašą;
 3. licencijos arba kito dokumento, patvirtinančio komercinio tarpininko teisę teikti kelionių organizavimo ar parduoti organizuotas turizmo paslaugas, notaro ar jį atitinkančio asmens paliudytą nuorašą;
 4. sutartis su bankais arba notariškai paliudytą šio dokumento nuorašą;
 5. sutartis su transporto bendrovėmis, kai komercinis tarpininkas naudojasi transporto bendrovių teikiamomis turistų vežimo paslaugomis, kuriose turi būti numatytas išvykimas ir garantuotas sugrįžimas nustatytu laiku arba notariškai paliudytus šių dokumentų nuorašus;
 6. juridinio asmens įstatų ar juos atitinkančio dokumento notaro ar jį atitinkančio asmens paliudytą nuorašą;
 7. sutarčių su Lietuvoje įregistruotais kelionių organizatoriais ar kitais turizmo paslaugų teikėjais notaro ar jį atitinkančio asmens paliudytą nuorašą;
 8. turizmo paslaugų teikimo sutarties, kokią paprastai komercinis tarpininkas sudaro su klientais, pavyzdį.
  • Turizmo paslaugų teikimo sutartyje turi būti nurodyta:
   • sutarties sudarymo vieta ir data, kelionių organizatoriaus ir, jeigu kelionė parduodama per kelionių agentūrą, kelionių agentūros rekvizitai, užsieniečio (-ių) vardas, pavardė, adresas, kelionės data, trukmė, maršrutas, nakvynių skaičius;
   • priimančio Lietuvos Respublikoje įregistruoto kelionių organizatoriaus ar apgyvendinimo turistinės paslaugos teikėjo rekvizitai;
   • transporto priemonė, kuria vyks užsienietis (-iai);
   • užsieniečio (-ių) apgyvendinimo vieta, jos adresas;
   • kelionės kaina;
   • kitos kelionės metu teikiamos turistinės paslaugos (maitinimas, ekskursijos ir kt.).
 9. komercinio tarpininko darbuotojų, kurie atstovaus komerciniam tarpininkui pateikiant dokumentus vizai gauti Lietuvos vizų tarnybai užsienyje, sąrašą, kiekvieno sąraše esančio Darbuotojo anketą, užpildytą komercinio tarpininko darbuotojo, ir dokumentus, patvirtinančius darbuotojo anketoje nurodytus asmens duomenis;
 10. 9 punkte nurodyto darbuotojo užsienio paso arba vidaus paso kopiją;
 11. 9 punkte nurodyto darbuotojo darbo knygelė ir jos kopija;
 12. 9 punkte nurodyto darbuotojo diplomo ar kiti dokumentai, patvirtinantys mokslo įstaigos užbaigimą ir jų kopijas.

Sprendimas dėl akreditavimo priimamas per 60 kalendorinių dienų.

Komerciniai tarpininkai Lietuvos vizų tarnyboje užsienyje akredituojami 3 punte nurodyto dokumento galiojimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip vieniems metams.

Likus ne mažiau kaip 30 darbo dienų iki akreditacijos pabaigos, komercinis tarpininkas, siekiantis gauti naują akreditaciją, privalo pateikti visus dokumentus reikalingus naujai komercinio tarpininko akreditacijai.

Gali būti akredituoti tik geros reputacijos ir realiai veiklą vykdantys komerciniai tarpininkai.

Komerciniai tarpininkai įsipareigoja prireikus padengti užsieniečio grįžimo į išvykimo ar kitą valstybę, į kurią jis turi teisę vykti, išlaidas ir teikti vizų tarnybai užsienyje tikslią ir teisingą informaciją, susijusią su turistinės kelionės organizavimu.

Panaikinus akreditaciją, komercinis tarpininkas dėl akreditavimo gali kreiptis ne anksčiau kaip po 1 metų nuo akreditacijos panaikinimo datos ir išnykus pagrindams, dėl kurių akreditacija buvo panaikinta.

Naujienlaiškio prenumerata