Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA RUSIJOS FEDERACIJOJE IR UZBEKISTANO RESPUBLIKAI

Adresas: Borisoglebskij per. 10, 121069 Maskva, Rusija

plačiau »

Tel. +7 495 785 86 05, +7 495 785 86 25 (konsuliniai klausimai)
Faksas +7 495 785 86 00, +7 495 785 86 49 (konsuliniai klausimai)
El. paštas

Vizų išdavimas per komercinius tarpininkus

Sukurta 2014.05.19 / Atnaujinta 2015.08.14 08:33

Vienkartinei trumpalaikei vizai į Lietuvos Respubliką gauti, akredituotas komercinis tarpininkas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. galiojantį pasą (kelionėms į užsienį), kurio galiojimas mažiausiai 3 mėnesiais viršija prašomos išduoti vizos galiojimo laiką, jame turi būti mažiausiai du tušti puslapiai, jis turi būti išduotas per pastaruosius 10 metų;
  2. nustatytos formos prašymą Šengeno vizai gauti užpildytą ir pareiškėjo pasirašytą asmeniškai. Už nepilnamečius vaikus anketą pasirašo tėvai arba teisėti atstovai (būtina pateikti gimimo liudijimo kopiją; prašymus vizai gauti reikia pildyti visa.vrm.lt/epm;
  3. vieną nuotrauką, atitinkančią Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos reikalavimus;
  4. galiojantį kelionės metu sveikatos draudimą išlaidoms, galinčioms susidaryti dėl grąžinimo dėl sveikatos priežasčių, mirties atveju, skubios gydytojo apžiūros ir (arba) skubios pagalbos ligoninėje buvimo valstybių narių teritorijoje metu, padengti. Draudimas turi galioti visose Šengeno susitarimo valstybėse. Minimali draudimo suma turi būti 30 000 eurų. Priimami tik kompiuteriu užpildyti ir spausdintuvu atspausdinti draudimo polisai;
  5. dokumentus, patvirtinančius konsulinio mokesčio sumokėjimą arba atleidimą nuo mokesčio. Konsulinis mokestis mokamas už dokumentų nagrinėjimą (ne už vizos išdavimą). Kai išnagrinėjus užsieniečio prašymą priimamas sprendimas atsisakyti išduoti vizą, konsulinis mokestis negrąžinamas;
  6. dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis sumokėjo visą ar dalį turizmo paslaugų teikimo sutartyje nurodytos kelionės kainos (apmokėta turizmo paslaugų teikimo sutartyje nurodytos kelionės kainos dalis turi padengti asmens kelionės ir pragyvenimo išlaidas).

Pateikiamų duomenų išsamumą ir teisingumą pareiškėjas patvirtina savo parašu prašyme išduoti vizą. Pareiškėjų pasus ir dokumentus vizai gauti į Lietuvos Respubliką pateikia tik įgalioti komercinio tarpininko darbuotojai. Dokumentai pateikiami segtuvuose, ant kurių nurodytas komercinio tarpininko pavadinimas, kontaktiniai duomenys, kartu reikia perduoti ir pateikiamų pasų sąrašą. Ant kiekvienos pateikiamos anketos vizai gauti jos žemutiniame kairiame kampe turi būti nurodytas komercinio tarpininko pavadinimas. Už dokumentų, būtinų vizai gauti, pateikimą ambasadai atsakomybę prisiima komercinis tarpininkas.

Bet kuriuo atveju ambasada turi teisę pareikalauti pateikti papildomus dokumentus arba informaciją; taip pat iškviesti pareiškėją pokalbiui.

Dokumentus vizai gauti galima pateikti ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamos kelionės pradžios.

Kai prašymas yra priimtinas, prašymą pateikusio asmens kelionės dokumente yra dedamas spaudas. Šis spaudas neturi teisinių padarinių.

Sprendimas dėl prašymo išduoti vizą priimamas per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo ir vizai išduoti reikalingų dokumentų gavimo. Atskirais atvejais, t.y. jei reikalingas išsamesnis prašymo nagrinėjimas, sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų. Skubiais atvejais sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti sutrumpintas iki 3 arba mažiau darbo dienų.

Ambasada maloniai prašo atsiimant pasus tikrinti vizos duomenis. Už ne laiku pastebėtų klaidų vizoje pasekmes Ambasada nėra atsakinga.

Vizos turėjimas automatiškai nesuteikia teisės atvykti į Šengeno erdvę.

Naujienlaiškio prenumerata