Kaip mus rasti?

LIETUVOS RESPUBLIKOS AMBASADA RUSIJOS FEDERACIJOJE IR UZBEKISTANO RESPUBLIKAI

Adresas: Borisoglebskij per. 10, 121069 Maskva, Rusija

plačiau »

Tel. +7 495 785 86 05, +7 495 785 86 25 (konsuliniai klausimai)
Faksas +7 495 785 86 00, +7 495 785 86 49 (konsuliniai klausimai)
El. paštas

Vizų rūšys

Sukurta 2014.05.19 / Atnaujinta 2018.03.29 13:56

Šengeno viza

 • Šengeno viza išduodama užsieniečiui, turinčiam galiojantį kelionės dokumentą, kai jo galiojimo laikas ne mažiau kaip 3 mėnesiais ilgesnis už prašomos išduoti vizos galiojimo laiką.
 • Užsienietis, turintis galiojančią Šengeno vizą, gali atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje vizoje nurodytą laiką, jeigu įvykdytos atvykimo sąlygos, nustatytos Šengeno sienų kodekso 5 straipsnyje.
 • Šengeno vizos gali būti vienkartinės, dvikartinės ir daugkartinės.

Šengeno vizų rūšys yra šios:

 • oro uosto tranzitinė (A);
 • trumpalaikė (C).

Oro uosto tranzitinė viza (A)

 • Oro uosto tranzitinė viza užsieniečiams suteikia teisę vykti per oro uostų tarptautinę tranzitinę zoną faktiškai neatvykstant į šalies nacionalinę teritoriją tarptautinio skrydžio sustojimo ar persėdimo tarp dviejų skrydžio etapų metu.
 • Valstybių, kurios numatytos 2005 m. gruodžio 22 d. Bendrųjų konsulinių instrukcijų Šengeno konvencijos susitariančiųjų valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms dėl vizų 2005/C 326/01 (toliau – Bendrosios konsulinės instrukcijos) 3 priede nurodytame sąraše, piliečiai arba asmenys, kurie nėra šių valstybių piliečiai, bet turi šių valstybių kompetentingų institucijų išduotus kelionės dokumentus, turi turėti oro uosto tranzitinę vizą.

Trumpalaikė viza (C)

 • Užsienietis, turintis trumpalaikę vizą, gali atvykti ir būti vizoje nurodytą buvimo laiką, bet ne ilgiau kaip tris mėnesius per bet kurį šešių mėnesiu laikotarpį, skaičiuojant nuo pirmosios atvykimo į Šengeno erdvę dienos.

Nacionalinė viza (D)

 • Užsienietis, turintis nacionalinę vizą, gali atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje iki vienerių metų.
 • Nacionalinė viza gali būti vienkartinė ir daugkartinė.
 • Vienkartinė nacionalinė viza išduodama užsieniečiui, kuriam leista laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
 • Nacionalinė daugkartinė viza gali būti išduodama užsieniečiui, atvykstančiam į Lietuvos Respubliką dirbti, studijuoti, užsiimti profesine veikla ir kitais atvejais, numatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kai jo atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslas – ilgalaikis buvimas Lietuvos Respublikoje.
 • Užsieniečiai turintys galiojančią nacionalinę vizą, gali ne ilgiau kaip tris mėnesius per bet kurį šešių mėnesiu laikotarpį keliauti po kitų Šengeno valstybių teritorijas.
 • Nacionalinei vizai (D) gauti yra pildoma ši prašymo forma.
 • Konsulinis mokestis už dokumentų nacionalinei vizai gauti nagrinėjimą: 60 eurų.

Išskaitos iš darbuotojo darbo užmokesčio.

Teisės aktai


Detalesnę informaciją apie nacionalines vizas ir leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje galite rasti Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos svetainėje migracija.lt

Naujienlaiškio prenumerata