Mirusiųjų palaikų pervežimas

Sukurta 2014.05.13 / Atnaujinta 2015.04.22 10:34

Mirusiojo palaikų parvežimo organizavimas

Užsienio valstybėje mirusių piliečių palaikus galima parvežti į Lietuvą tik pagal tos valstybės nustatytą tvarką ir turint Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos išduotą leidimą mirusiojo palaikams parvežti karste. Parvežant į Lietuvą mirusiojo palaikus urnoje Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos leidimo nereikia. 

Jeigu užsienyje miręs ar žuvęs pilietis buvo apsidraudęs, jo palaikų pargabenimu pasirūpina draudimo kompanija, kuri sutvarko visus nustatytus palaikų gabenimo dokumentus ir formalumus. 

Jeigu užsienyje miręs ar žuvęs pilietis nebuvo apsidraudęs, jo palaikų pargabenimu ir visų paslaugų apmokėjimu turi pasirūpinti mirusiojo artimieji patys arba kreipdamiesi į savo pasirinktą laidojimo paslaugų bendrovę, sudarant su ja sutartį dėl palaikų pargabenimo ir surašant notariškai patvirtintą įgaliojimą palaikų pargabenimui organizuoti.

Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos užsienyje neorganizuoja užsienyje mirusių piliečių palaikų pargabenimo ir laidojimo. Šios paslaugos yra artimųjų ar jų įgaliotų laidojimo paslaugų bendrovių kompetencija.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai leidimui mirusiojo palaikams parvežti karste gauti

Norint gauti leidimą mirusiojo palaikams parvežti karste, Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai turi būti pateikti šie dokumentai:

 • mirties liudijimas, išduotas valstybės, kurioje mirė asmuo, kompetentingos institucijos;
 • mirusiojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • gydytojo pažyma apie mirties priežastį;
 • mirusiojo palaikų tvarkymo įstaigos pažyma, kad palaikai įdėti į dvigubą karstą;
 • valstybės, kurioje mirė asmuo, nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad karste, išskyrus mirusiojo palaikus, daugiau nieko nėra, jeigu toks dokumentas yra išduodamas.

Diplomatinė atstovybė ar konsulinė įstaiga gali pareikalauti ir kitų dokumentų, būtinų pagal tos valstybės nustatytą tvarką.

Karsto ar urnos reikalavimai

 • Jeigu palaikai parvežami karste:
  • Palaikai ritualinių paslaugų biure turi būti įdedami į dvigubą karstą;
  • Vidinis karstas turi būti metalinis, hermetiškai uždarytas;
  • Vidinio karsto dugne turi būti ne mažesnis kaip 5 cm higroskopinės medžiagos su antiseptiku (pjuvenų, durpių, medžio anglies) sluoksnis;
  • Vidinis (metalinis) karstas turi būti įdėtas į medinį, hermetiškai uždarytą ir metalinėmis juostelėmis sutvirtintą ir užantspauduotą karstą.
 • Jeigu palaikai kremuojami:
  • Kremuoti palaikai įdedami į urną;
  • Urna užlituojama;
  • Kremuotiems palaikams vežti urnoje jokie specialūs reikalavimai netaikomi.

Naujienlaiškio prenumerata