Konsulinio mokesčio tarifai

Sukurta 2019.02.05 / Atnaujinta 2020.06.30 16:17

Dažniausiai teikiamų konsulinių paslaugų konsulinio mokesčio tarifai

asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą

20 eurų*

paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą

100 eurų*

Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą

 

  • dėl LR pilietybės atkūrimo, suteikimo ar grąžinimo

50 eurų

  • dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti LR pilietybę patvirtinančių dokumentų

25 eurai

  • dėl LR pilietybės atsisakymo

60 eurų

Už dokumentų dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą

100 eurų*

dokumentų legalizavimą arba priėmimą ir perdavimą legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos ambasadoje RF (už vieną dokumentą)

20 eurų

Už atliekamus notarinius veiksmus:

 

  • Sandorių patvirtinimą (įgaliojimo, testamento, kito sandorio patvirtinimas)

30 eurų

  • Dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumo paliudijimą (už puslapį)

10 eurų

  • Parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą

10 eurų

  • Už sandorių (įgaliojimo, testamento, kito sandorio) ar pareiškimų surašymą 

50 eurų 

  • Įgaliojimo surašymas + įgaliojimo patvirtinimas 

50+30 eurų

konsulinės pažymos išdavimą

30 eurų

civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą  Ambasadoje

(Pastaba. Konsulinis mokestis neimamas už gimimo ar mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą pirmą kartą).

5 eurai

daugiakalbės standartinės formos išdavimą

5 eurai

dokumentų (gimimo, santuokos liudijimo ir pan.) pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos valstybės institucijų

20 eurų

 

 

Dokumentų (gimimo, santuokos liudijimo) pareikalavimas iš Lietuvos Respublikos valstybės institucijų + dokumentų perdavimas legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille)

20+20 eurų

Konsulinį mokestį galite apmokėti tik mokėjimo kortele ambasadoje.

Konsulinio mokesčio lengvatos už asmens tapatybės kortelės arba paso keitimą/išdavimą ar dokumentų pasui pakeisti/išduoti priėmimą ir perdavimą taikomos:

50 % – vaikams iki 18 metų, taip pat asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, nustatytas LR valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme.

100 % – vaikams, kuriems nustatyta globa ar rūpyba; užsienio valstybių išlaikomiems stacionariose globos įstaigose asmenims; vienišiems asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių; asmenims, kuriems nustatytas 0 - 40 procentų darbingumo lygis; asmenims iki 18 metų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis; asmenims, kuriems pagal Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymą pripažįstamas nuo okupacijų nukentėjusio – represuoto asmens teisinis statusas.

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 6 straipsniu yra taikomos konsulinio mokesčio lengvatos.

 

 

Už prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus priėmimą ir svarstymą:

Vizos rūšis

Rusijos Federacijos piliečiams

Ukrainos piliečiams

Albanijos, Armėnijos, Azerbaidžano, Bosnijos ir Hercegovinos, Šiaurės Makedonijos, Gruzijos, Juodkalnijos, Moldovos ir Serbijos Respublikos piliečiams

Baltarusijos Respublikos piliečiams

Kitų valstybių piliečiams

Šengeno trumpalaikė viza (C)

35 eurai

35 eurai

35 eurai

35 eurai

80 eurų

Kai prašymas išduoti Šengeno vizą (C) pateikiamas likus tik 3 ar mažiau dienų iki išvykimo

70 eurų

70 eurų

-

70 eurų

-

Nacionalinė viza (D)

120 eurų

nemokamai

120 eurų

60 eurų

120 eurų

Supaprastinto tranzito dokumentas (STD)

5 eurai

-

-

-

-

Konsulinį mokestį galite apmokėti tik mokėjimo kortele ambasadoje.

Konsulinio mokesčio už vizas lengvatas reglamentuoja Europos Sąjungos susitarimai dėl supaprastintos vizų išdavimo tvarkos, Vizų kodeksas ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymas.

Naujienlaiškio prenumerata