Ministerija

Sukurta 2013.12.05 / Atnaujinta 2020.02.18 16:58

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos misija – diplomatinėmis priemonėmis užtikrinti valstybės suverenitetą ir saugumą, tvarią ilgalaikę valstybės raidą ir piliečių gerovę, ginti teisėtus Lietuvos piliečių interesus užsienyje, prisidėti prie eksporto skatinimo ir investicijų į šalį pritraukimo.

Veiklos kontekstas

Užsienio reikalų ministerija įgyvendina valstybės užsienio politiką. Ji veikia atsižvelgdama į valstybės ir jos piliečių interesus ir yra neatsiejama nuo tarptautinės geopolitinės aplinkos, Lietuvos prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų.

Lietuvos Respublikos Prezidentas sprendžia pagrindinius užsienio politikos klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdo užsienio politiką. Strateginiams užsienio politikos tikslams įgyvendinti didelę reikšmę turi pagrindinių politinių partijų susitarimai dėl užsienio, saugumo ir gynybos politikos strateginių gairių. Įgyvendindama strateginius veiklos tikslus, ministerija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir ministerijos strateginiu planu.

Strateginiai tikslai

Užsienio reikalų ministerijos 2019-2021 m. strateginis veiklos planas

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos struktūriniai padaliniai

 • Administracinis departamentas,
 • Finansų departamentas,
 • Europos Sąjungos departamentas,
 • Europos šalių departamentas,
 • Informacinių technologijų departamentas,
 • Išorinių ekonominių santykių ir ekonominio saugumo politikos departamentas,
 • Jungtinių Tautų, tarptautinių organizacijų ir žmogaus teisių departamentas,
 • Konsulinis departamentas,
 • Komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamentas,
 • Lotynų Amerikos, Afrikos, Azijos ir Okeanijos departamentas,
 • Personalo vadybos ir delegavimo departamentas;
 • Rytų kaimynystės politikos departamentas,
 • Strateginių sprendimų paramos grupė,
 • Teisės ir tarptautinių sutarčių departamentas,
 • Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamentas,
 • Užsienio lietuvių departamentas,
 • Vystomojo bendradarbiavimo departamentas,
 • Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamentas.

Diplomatinių atstovybių tinklas

Per 25-erius nepriklausomybės metus Lietuva užmezgė diplomatinius santykius su 181 valstybe, iš jų 179 yra Jungtinių Tautų Organizacijos narės.

Pasaulyje veikia 58 Lietuvos diplomatinės atstovybės: 39 ambasados, 8 generaliniai konsulatai, 3 konsulatai, ambasados skyrius, taip pat 7 atstovybės prie tarptautinių organizacijų.

Lietuvoje veikia 33 valstybių diplomatinės atstovybės, 2 valstybių ambasadų skyriai ir 11 tarptautinių organizacijų atstovybių.

Mūsų šalyje yra šių tarptautinių organizacijų atstovybės: Europos Komisijos, Europos Parlamento, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, Pasaulio banko, Šiaurės investicijų banko, Tarptautinės finansų korporacijos atstovybė Vilniuje, Pasaulio Sveikatos Organizacijos biuras Lietuvoje, Šiaurės Ministrų Tarybos biuras Lietuvoje, NATO Energetinio saugumo kompetencijos centras (NATO ESKC), Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras, Europos lyčių lygybės institutas.

Ministerijos įsteigti apdovanojimai

 • Nuo 2003 m. teikiamas Užsienio reikalų ministerijos apdovanojimo medalis „Už nuopelnus Lietuvos Respublikos diplomatinėje tarnyboje“.
 • 2007–2009 m. buvo teikiamas garbės ženklas „Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė“.
 • Nuo 2010 m. teikiami Užsienio reikalų ministerijos apdovanojimo medalio „Už nuopelnus Lietuvos diplomatijai“ Aukso, Sidabro ir Bronzos kryžiai.
 • Nuo 2010 m. teikiamas Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklas „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“.
 • Nuo 2019 m. teikiamas Užsienio reikalų ministerijos apdovanojimas garbės ženklas „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“: Aukso Vytis ir medalis.

Diplomatinę tarnybą reglamentuojantys teisės aktai