Darbo skelbimai

Sukurta 2017.10.05 / Atnaujinta 2021.07.21 11:35

Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje skelbia atranką raštvedžio(-ės) pareigoms eiti

Vykdytinų funkcijų apibūdinimas:

 1. prisidėti prie konsulinių funkcijų, nustatytų Konsulinio statuto 14 - 42 straipsniuose, vykdymo.
 2. teikti informaciją apie konsulines paslaugas paklausėjams (telefonu, el. paštu, asmeniškai ir pan.).
 3. priimti į ambasadą atvykusius lankytojus konsuliniais klausimais, tvarkyti raštvedybą konsuliniais klausimais.
 4. rengti konsulinių dokumentų projektus.
 5. pagal kompetenciją palaikyti ryšius su Rusijos Federacijos ar Uzbekistano Respublikos institucijomis konsuliniais klausimais.
 6. vykdyti kitus ambasados vadovo ir (arba) diplomato, organizuojančio ambasadoje dirbančių diplomatų, valstybės tarnautojų, asmenų, dirbančių pagal darbo sutartis, kurie vykdo funkcijas konsulinės veiklos srityje, darbą, nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

Pagrindiniai reikalavimai kandidatams:

 1. turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.
 2. mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C2 lygiu, rusų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, anglų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
 3. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu).
 4. išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo ir tvarkymo, kalbos kultūros taisykles.
 5. gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai vertinti ir sisteminti informaciją.
 6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
 7. būti susipažinusiam su teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais konsulinę veiklą.
 8. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija arba teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Papildoma informacija:

 • su atrinktu(-a) pretendentu(-e) bus sudaryta terminuota darbo sutartis;
 • pareiginės algos koeficientas – nuo 5,89;
 • numatoma darbo pradžia – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka gavus leidimą dirbti su įslaptinta informacija.

Darbo vieta: Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje, Borisoglebskiy Pereulok 10, Maskva, Rusijos Federacija.

Pretendentai pasirašytą motyvuotą prašymą dalyvauti atrankoje ir gyvenimo aprašymą (CV) lietuvių kalba turi siųsti el. paštu [email protected] iki 2021 m. rugpjūčio 15 d.

Pretendentas(-ė) turi atitikti visus šiame skelbime nurodytus reikalavimus. Dokumentai turi būti siunčiami *.pdf formatu, el. laiško su priedais dydis negali viršyti 2 MB. Dokumentai, pateikti nesilaikant nustatytų reikalavimų, nebus nagrinėjami.

Pokalbis su atrinktais kandidatais planuojamas nuotoliniu būdu 2021 m. rugpjūčio 25-27 d.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha