Darbo skelbimai

Sukurta 2017.10.05 / Atnaujinta 2024.06.26 15:06

Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje skelbia atranką užimti raštvedžio pareigybę.

Pareiginės algos koeficientas - 0,76.

Reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį koleginį arba aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. Mokėti ne mažiau kaip dvi kalbas, iš kurių vieną – rusų kalbą – ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo lygmens C1, kitą užsienio kalbą – anglų kalbą – ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

3. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu), Lietuvos Respublikos Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimo programomis, naudotis duomenų bazėmis bei programomis, reikalingomis konsulinėms funkcijoms atlikti;

4. Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos susitarimą dėl Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimo tvarkos, būti susipažinusiam su kitais Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, tarptautiniais susitarimais, reglamentuojančiais Supaprastinto tranzito ir Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentų išdavimo tvarką;

5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6. Išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, raštvedybos, dokumentų tvarkymo ir apskaitos, kalbos kultūros taisykles.

 

Funkcijos:

1. Priima Rusijos Federacijos piliečių prašymus išduoti Supaprastinto tranzito dokumentus (toliau - STD) ir Supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentus (toliau - STGD), patikrina juos;

2. Atspausdina ir įformina STD ir STGD. Įteikia išduotus STD Rusijos Federacijos piliečiams;

3. Teikia konsultacijas ir informuoja supaprastinto tranzito klausimais suinteresuotus asmenis;

4. Sudaro ir teikia tvirtinimui ambasados STS darbuotojų mėnesio darbo grafiką;

5. Vykdo turto ir paslaugų, darbo priemonių, ūkinių prekių, susijusių su supaprastinto tranzito schemos funkcionavimu, viešųjų pirkimų procedūras, viešųjų pirkimų planavimą, jų derinimą su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento Supaprastinto tranzito dokumentų skyriumi;

6. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

Privalumas - konsulinio ir administracinio darbo patirtis.

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2024 m. liepos 5 d. (įskaitytinai) elektroniniu paštu [email protected] , turi pateikti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką. Pokalbiai su atrinktais kandidatais planuojami nuo 2024 m. liepos 9 d. iki 2024 m. liepos 11 d. (įskaitytinai) Lietuvos Respublikos ambasados Rusijoje patalpose arba telefonu/skype. Papildoma informacija teikiama telefonu +7 495 785 8625 arba elektroniniu paštu [email protected] .

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha