Civilinė metrikacija

Sukurta 2014.05.27 / Atnaujinta 2021.10.27 13:25

Lietuvos Respublikos piliečiui užsienio valstybėje gimus vaikui, užsienio valstybėje įregistravus santuoką ar užsienio valstybėje nutraukus santuoką (ištuoka), šie civilinės būklės aktai turi būti įtraukiami į apskaitą Lietuvoje. Tai pat įtraukiama į apskaitą užsienio valstybėje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio mirtis.

Lietuvos Respublikos piliečių užsienio valstybių institucijose įregistruoti civilinės būklės aktai įtraukiami į apskaitą Lietuvos Respublikoje civilinės metrikacijos įstaigoje, įrašant civilinės būklės akto įrašą ir, piliečio pageidavimu, išduodant civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą.

Prašymas ir dokumentai dėl civilinės būklės aktų įtraukimo į apskaitą Lietuvoje gali būti pateikiami:

 • tiesiogiai Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos įstaigai;
 • Lietuvos Respublikos ambasadai Rusijos Federacijoje. Priimti prašymai perduodami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyriui.
 • Internetu. Įdiegus elektroninės metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS, Lietuvos Respublikos piliečiai prašymus Lietuvos Respublikos civilinės metrikacijos skyriams gali teikti internetu. Ši paslauga pasiekiama prisijungus prie elektroninės valdžios interneto portalo epaslaugos.lt. MEPIS gali naudotis ir užsienyje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai, turintys galimybę asmeniškai ar per įgaliotą asmenį atsiimti pareikalautus dokumentus Lietuvoje – civilinės metrikacijos skyriuje, kuriam buvo siųsti prašymai su papildomais dokumentais. Atsiimant dokumentus Lietuvoje, būtina pateikti dokumentų, siųstų per MEPIS, originalus. Informacija apie šią paslaugą skelbiama interneto svetainėje mepis.registrucentras.lt.

SVARBU:

Konsulinėms paslaugoms gauti reikia iš anksto užsiregistruoti čia.

Santuokos įtraukimas į apskaitą Lietuvoje (apskaitymas)

Dėl santuokos apskaitymo į Lietuvos Respublikos ambasadą Rusijos Federacijoje Lietuvos Respublikos pilietis turi atvykti asmeniškai ir pateikti:

 • Nustatytos formos prašymą (prašymo formą galite rasti čia);
 • Galiojantį Lietuvos Respublikos pasą ir jo kopiją. Vertimas turi būti patvirtintas notaro;
 • Santuokos liudijimą ir jo kopiją. Santuokos liudijimas pateikiamas su jo vertimu į lietuvių kalbą;
 • Galiojantį sutuoktinio užsienio šalies pasą (Rusijos Federacijos užsienio pasą, jei jis neišduotas – Rusijos Federacijos piliečio pasą) ir jo kopiją.

Jei pageidaujama gauti Lietuvoje išduotą santuokos įrašą liudijantį išrašą - konsulinis mokestis 20 eurų (už dokumento pareikalavimą).

Ištuokos įtraukimas į apskaitą Lietuvoje (apskaitymas)

Dėl ištuokos apskaitymo į Lietuvos Respublikos ambasadą Rusijos Federacijoje Lietuvos Respublikos pilietis turi atvykti asmeniškai ir pateikti:

 • Nustatytos formos prašymas (prašymo formą galite rasti čia);
 • Galiojantį Lietuvos Respublikos pasą ir jo kopiją; 
 • Ištuokos liudijimą ir jo kopiją. Ištuokos liudijimas pateikiamas su jo vertimu į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas notaro;
 • Buvusio sutuoktinio galiojantį užsienio šalies pasą (Rusijos Federacijos užsienio pasą, jei jis neišduotas – Rusijos Federacijos piliečio pasą) ir jo kopiją (jei yra galimybė jį pateikti).

Jei pageidaujama gauti Lietuvoje išduotą ištuokos įrašą liudijantį išrašą - konsulinis mokestis 20 eurų (už dokumento pareikalavimą).

Vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą Lietuvoje (apskaitymas)

Dėl vaiko gimimo apskaitymo į Lietuvos Respublikos ambasadą Rusijos Federacijoje Lietuvos Respublikos pilietis turi atvykti asmeniškai ir pateikti:

 • Nustatytos formos prašymas (prašymo formą galite rasti čia)
 • Gimimo liudijimą ir jo kopiją. Gimimo liudijimas pateikiamas su jo vertimu į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas notaro;
 • Motinos ar tėvo, Lietuvos Respublikos piliečio, galiojantį Lietuvos Respublikos pasą ir jo kopiją;
 • Motinos ar tėvo, užsienio šalies piliečio, galiojantį užsienio šalies pasą (Rusijos Federacijos užsienio pasą, jei jis neišduotas – Rusijos Federacijos piliečio pasą) ir jo kopiją
 • Jeigu vaikas – Rusijos Federacijos pilietis, jo Rusijos Federacijos užsienio pasas ir jo kopija (jei toks dokumentas jam išduotas);
 • Jei tėvai nesusituokę ar vaikas gimęs ne santuokoje – tėvystės nustatymo liudijimas ir jo kopija. Tėvystės nustatymo liudijimas pateikiamas su jo vertimu į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas notaro.

Jei pageidaujama gauti Lietuvoje išduotą gimimo įrašą liudijantį išrašą - konsulinis mokestis 20 eurų (už dokumento pareikalavimą).

Mirties įtraukimas į apskaitą Lietuvoje (apskaitymas)

Prašymą gali pateikti mirusiojo giminės, artimieji ar bet kuris kitas suinteresuotas asmuo.

Būtina pateikti šiuos dokumentus:

 1. Nustatytos formos prašymas (prašymo formą galite rasti čia);
 2. Prašymą pateikiančio asmens tapatybę liudijantį dokumentą (jei pateikia Lietuvos Respublikos piliečiai – galiojantis Lietuvos Respublikos pasas);
 3. Mirties liudijimą ir jo kopiją. Mirties liudijimas pateikiamas su jo vertimu į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas notaro;
 4. Mirusiojo asmens Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę (jei turi).

Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas

Lietuvos piliečiai gali pateikti prašymus Lietuvos Respublikos ambasadoje ir gauti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą.

Santuokos, ištuokos, vardo ar pavardės keitimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, kuriam įrašytas atitinkamas civilinės būklės akto įrašas, taip pat jo atstovui.

Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų, taip pat, nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams.

Mirusio asmens civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams pagal įstatymą ir testamentą.

Dokumentai, pateikiami prašant išduoti civilinės būklės akto įrašą liudijantį išrašą:

 • Nustatytos formos prašymas (pildomas ambasadoje);
 • Galiojantis Lietuvos Respublikos pasas ir jo kopija; 
 • Konsulinis mokestis.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha