Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelės ar paso atsiėmimo tvarka

Sukurta 2019.02.08 / Atnaujinta 2019.11.25 09:16

Naują asmens tapatybės kortelę ar naują pasą atsiima:

  1. pats asmuo;
  2. kitas teisėtas atstovas.
  3. Kai asmens tapatybės kortelę ar pasą atsiima neveiksnaus piliečio globėjas ar kitas teisėtas atstovas, jis turi pateikti šias aplinkybes ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  4. įgaliotas asmuo, pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą;
  5. piliečio rašytiniame prašyme, kurį jis pateikė Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai kartu su dokumentais dėl asmens tapatybės kortelės ar paso išdavimo ar keitimo, nurodytas asmuo, pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Atsiimti piliečio iki 16 metų asmens tapatybės kortelę arba pasą turi, o piliečio nuo 16 iki 18 metų gali, vienas iš tėvų, pateikęs savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu tėvai išsituokę: 1) tas iš tėvų, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta – pateikdamas tai patvirtinančią teismo nutartį ir savo galiojantį asmens dokumentą; 2) kitas iš tėvų – pateikdamas tėvo, su kuriuo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, rašytinį sutikimą (parašas turi būti patvirtintas notarine ar jai prilyginta tvarka, išskyrus atvejus, kai sutikimas surašomas Migracijos departamento įgalioto valstybės tarnautojo ar darbuotojo arba konsulinio pareigūno akivaizdoje), teismo nutartį ir savo galiojantį asmens dokumentą.

Asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenys (slaptažodis) išduodami tik asmenims nuo 14 metų. Atsiimti voką su slaptažodžiu galima tik atvykus asmeniškai. Įgaliotam asmeniui slaptažodis neišduodamas. Asmuo turi teisę atsisakyti paimti asmens tapatybės kortelės kontaktinės elektroninės laikmenos aktyvavimo duomenis (slaptažodį).

SVARBU:

Atsiimant naują asmens tapatybės kortelę ar pasą, būtina pateikti keičiamą dokumentą. Jis pažymimas kaip negaliojantis ir grąžinamas.

Atsiimant naują asmens tapatybės kortelę ar naują pasą, gali būti nepateikta keičiama asmens tapatybės kortelė ar keičiamas pasas, kai šie dokumentai negalioja, nes pasibaigęs jų galiojimo laikas.

DĖMESIO:

Jeigu pilietis neatvyksta atsiimti išduoto dokumento per vienerius metus nuo dokumento išrašymo dienos, šis dokumentas paskelbiamas negaliojančiu ir nustatyta tvarka sunaikinamas.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha