Konsulinės pažymos

Sukurta 2014.05.28 / Atnaujinta 2022.07.29 11:40

Ambasadoje gali būti išduodamos šios konsulinės pažymos:

 • apie asmens šeiminę padėtį;
 • apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo;
 • vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo;
 • vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo;
 • apie asmens gyvenamąją vietą;
 • kad dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę, grąžintas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
 • kad asmens, kuris kreipėsi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas;
 • kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
 • kitos konsulinės pažymos, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

SVARBU:

Konsulinėms paslaugoms gauti reikia iš anksto užsiregistruoti čia.

Pažyma apie šeiminę padėtį

Konsulinė pažyma išduodama Lietuvos Respublikos piliečiams arba Lietuvoje nuolat gyvenantiems asmenims be pilietybės, kurie pageidauja sudaryti santuoką užsienyje. Pažyma išduodama lietuvių/rusų kalbomis.

Pateikiami dokumentai:

 • nustatytos formos prašymas;
 • asmens tapatybę liudijantis dokumentas (Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė ir kt.);
 • jei dėl pažymos kreipiasi pareiškėjo atstovas, pareiškėjo atstovo galiojantis asmens tapatybę liudijantis dokumentas ir atstovavimą liudijantis dokumentas;
 • konsulinis mokestis.

Pateikiami dokumentų originalai ir kopijos. Jeigu pateikiamos tik dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos notaro.

Konsulinė pažyma išduodama ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas tuo atveju, kai būtina gauti papildomą informaciją konsulinei pažymai parengti.

Konsulinė pažyma išduodama pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo atstovui, pateikusiems atitinkamai asmens tapatybę liudijantį dokumentą ar šį dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą, arba pareiškėjo prašymu siunčiama paštu pareiškėjo nurodytu adresu.

Pažyma apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę

Konsulinė pažyma išduodama Lietuvos Respublikos piliečiams, užsieniečiams ar asmenims be pilietybės. Pažyma išduodama lietuvių arba rusų kalbomis.

Pateikiami dokumentai:

 • nustatytos formos prašymas;
 • asmens tapatybę liudijantis dokumentas (Lietuvos Respublikos pasas ar asmens tapatybės kortelė; Rusijos Federacijos užsienio pasas, Rusijos Federacijos piliečio pasas ir kt.);
 • jei dėl pažymos kreipiasi pareiškėjo atstovas, pareiškėjo atstovo galiojantis asmens tapatybę liudijantis dokumentas ir atstovavimą liudijantis dokumentas;
 • konsulinis pareigūnas gali paprašyti papildomų dokumentų, t.y., kompetentingų institucijų išduotų dokumentų, įrodančių faktą, kurį prašoma patvirtinti konsuline pažyma (Lietuvos Respublikos institucijų išduotas gimimo liudijimas ir kt.); 
 • konsulinis mokestis.

Pateikiami dokumentų originalai ir kopijos. Jeigu pateikiamos tik dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos notaro.

Konsulinė pažyma išduodama ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas tuo atveju, kai būtina gauti papildomą informaciją konsulinei pažymai parengti.

Konsulinė pažyma išduodama pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo atstovui, pateikusiems atitinkamai asmens tapatybę liudijantį dokumentą ar šį dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą, arba pareiškėjo prašymu siunčiama paštu pareiškėjo nurodytu adresu.

Pažymos dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo

Pažymą dėl asmens teistumo (neteistumo) Lietuvoje galite gauti asmeniškai ar per įgaliotą asmenį kreipdamasis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos.

Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje gali tarpininkauti gaunant šią pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir išduoti konsulinę pažymą dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo.

Pateikiami dokumentai:

Konsulinės pažymos dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo Lietuvoje (pageidaujant – rusų kalba) ambasadoje išduodamos tik Lietuvos Respublikos piliečiams.

Vietoje prarasto vairuotojo pažymėjimo ar transporto priemonės registracijos liudijimo

Pateikiami dokumentai:

 • nustatytos formos prašymas (praradus vairuotojo pažymėjimą; praradus transporto priemonės registracijos liudijimą
 • Rusijos Federacijos policijos skyriaus išduotą pažymą apie prarastus dokumentus;
 • asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė ir t.t.);
 • jeigu transporto priemonė nuosavybės teise nepriklauso dokumentus praradusiam piliečiui, kartu pateikiami transporto priemonės savininko notariškai, o jeigu transporto priemonę teisėtai valdo juridinis asmuo, to juridinio asmens oficialiai patvirtinti dokumentai, pagrindžiantys teisę gauti tokią pažymą (įgaliojimas gauti tokią pažymą, įgaliojimas valdyti transporto priemonę, panaudos sutartis ar kitas atitinkamai patvirtintas dokumentas, įrodantis pareiškėjo teisę valdyti automobilį);
 • konsulinis mokestis.

Šios pažymos išduodamos per 3-4 darbo dienas, nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo Lietuvos atstovybei.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha