Konsulinės pažymos

Sukurta 2014.05.28 / Atnaujinta 2024.04.16 16:35

Ambasadoje gali būti išduodamos šios konsulinės pažymos:

 • apie asmens šeiminę padėtį;
 • apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę;
 • dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo;
 • vietoj prarasto transporto priemonės registracijos liudijimo;
 • vietoj prarasto vairuotojo pažymėjimo;
 • apie asmens gyvenamąją vietą;
 • kad dokumentas, patvirtinantis asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę, grąžintas Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
 • kad asmens, kuris kreipėsi į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, prašymas netenkintinas;
 • kad dokumentai buvo pateikti Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei ar konsulinei įstaigai;
 • kitos konsulinės pažymos, kurių išdavimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

SVARBU:

Konsulinėms paslaugoms gauti reikia iš anksto užsiregistruoti čia.

Registraciją būtina patvirtinti per 15 min., kitu atveju ji bus automatiškai atšaukta.

Konsulinė pažyma apie šeiminę padėtį

Išduodama lietuvių/rusų kalbomis Lietuvos Respublikos piliečiams arba Lietuvoje nuolat gyvenantiems asmenims be pilietybės, kurie pageidauja sudaryti santuoką užsienyje.

Pateikiami dokumentai:

 • nustatytos formos prašymas;
 • asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė);
 • jeigu dėl konsulinės pažymos kreipiasi pareiškėjo atstovas, pareiškėjo atstovo galiojantis asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas ir atstovavimą įrodantis dokumentas (įgaliojimas);
 • konsulinis mokestis.

Pateikiami dokumentų originalai ir kopijos. Jeigu pateikiamos tik dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos notaro.

Konsulinė pažyma išduodama ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas tuo atveju, kai būtina gauti papildomą informaciją konsulinei pažymai parengti.

Konsulinė pažyma išduodama pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo atstovui, pateikusiems atitinkamai asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą ar šį dokumentą ir atstovavimą įrodantį dokumentą, arba pareiškėjo prašymu siunčiama paštu pareiškėjo nurodytu adresu.

Konsulinė apie turimą Lietuvos Respublikos pilietybę

Išduodama lietuvių arba rusų kalbomis Lietuvos Respublikos piliečiams, užsieniečiams ar asmenims be pilietybės.

Pateikiami dokumentai:

 • nustatytos formos prašymas;
 • asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė; Rusijos Federacijos užsienio pasas, Rusijos Federacijos piliečio pasas ir pan.);
 • jeigu dėl konsulinės pažymos kreipiasi pareiškėjo atstovas, pareiškėjo atstovo galiojantis asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas ir atstovavimą įrodantis dokumentas (įgaliojimas);
 • konsulinis pareigūnas gali paprašyti papildomų dokumentų, t.y. kompetentingų institucijų išduotų dokumentų, įrodančių faktą, kurį prašoma patvirtinti konsuline pažyma (Lietuvos Respublikos institucijų išduotas gimimo liudijimas ir kt.);
 • konsulinis mokestis.

Pateikiami dokumentų originalai ir kopijos. Jeigu pateikiamos tik dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos notaro.

Konsulinė pažyma išduodama ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas tuo atveju, kai būtina gauti papildomą informaciją konsulinei pažymai parengti.

Konsulinė pažyma išduodama pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo atstovui, pateikusiems atitinkamai asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą ar šį dokumentą ir atstovavimą įrodantį dokumentą, arba pareiškėjo prašymu siunčiama paštu pareiškėjo nurodytu adresu.

Konsulinė pažyma dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo

Pažymą dėl asmens teistumo (neteistumo) Lietuvoje galima gauti ir asmeniškai ar per įgaliotą asmenį kreipiantis į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos.

Lietuvos Respublikos ambasada Rusijos Federacijoje gali tarpininkauti gaunant šią pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir išduoti konsulinę pažymą dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo.

Pateikiami dokumentai:

 • nustatytos formos prašymas;
 • asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė);
 • konsulinis mokestis.

Konsulinės pažymos dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ar teistumo Lietuvoje (pageidaujant – rusų kalba) ambasadoje išduodamos tik Lietuvos Respublikos piliečiams.

Konsulinė pažyma išduodama pareiškėjui asmeniškai ar pareiškėjo atstovui, pateikusiems atitinkamai asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą ar šį dokumentą ir atstovavimą įrodantį dokumentą, arba pareiškėjo prašymu siunčiama paštu pareiškėjo nurodytu adresu.

Konsulinė pažyma vietoje prarasto vairuotojo pažymėjimo ar transporto priemonės registracijos liudijimo

Pateikiami dokumentai:

 • nustatytos formos prašymas (praradus vairuotojo pažymėjimą; praradus transporto priemonės registracijos liudijimą
 • Rusijos Federacijos policijos skyriaus išduota pažyma apie prarastus dokumentus;
 • asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė);
 • jeigu transporto priemonė nuosavybės teise nepriklauso dokumentus praradusiam piliečiui, turi būti pateikti transporto priemonės savininko notariškai, o jeigu transporto priemonę teisėtai valdo juridinis asmuo, to juridinio asmens oficialiai patvirtinti dokumentai, pagrindžiantys teisę gauti tokią pažymą (įgaliojimas gauti tokią pažymą, įgaliojimas valdyti transporto priemonę, panaudos sutartis ar kitas atitinkamai patvirtintas dokumentas, įrodantis pareiškėjo teisę valdyti automobilį);
 • konsulinis mokestis.

Šios pažymos išduodamos per 3-4 darbo dienas, nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo ambasadai.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha