Vizos

Sukurta 2014.05.13 / Atnaujinta 2023.08.24 10:57

DĖMESIO:   

Nuo 2022m. rugsėjo 12 d. visiškai sustabdytas Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos susitarimo dėl vizų Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiams išdavimo tvarkos supaprastinimo taikymas Rusijos Federacijos piliečiams.


Vadovaujantis 2023 m. balandžio 20 d. Lietuvos Respublikos ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo nuostatomis, Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečių prašymų išduoti vizas priėmimas Lietuvos Respublikos vizų tarnybose užsienyje yra sustabdytas, išskyrus atvejus, kai dėl prašymo išduoti vizą pateikimo tarpininkauja Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, taip pat jeigu Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečiai yra:

  • Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos piliečio šeimos nariai;
  • asmenys, turintys Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotą lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą, taip pat tokių asmenų sutuoktiniai ir nepilnamečiai vaikai;
  • asmenys, turintys Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotą teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą, taip pat tokių asmenų sutuoktiniai ir nepilnamečiai vaikai.

Kiti užsieniečiai, teisėtai gyvenantys Rusijos Federacijoje, dėl vizos atvykti į Lietuvos Respubliką išdavimo gali kreiptis nepriklausomai nuo planuojamos kelionės tikslo.

Informacija apie Rusijos Federacijos piliečių atvykimo į Lietuvos Respubliką per Europos Sąjungos išorės sieną sąlygas skelbiama čia.

Šengeno viza

Nacionalinė viza

 

Šengeno viza

Šengeno vizų rūšys:

  • oro uosto tranzitinė viza, suteikianti teisę užsieniečiams vykti per valstybių narių oro uostų tarptautinę tranzito zoną tarptautinio skrydžio sustojimo ar persėdimo tarp dviejų skrydžio etapų metu (neatvykstant į valstybę narę);
  • trumpalaikė viza. Užsienietis, turintis trumpalaikę vizą, gali atvykti ir būti valstybių narių teritorijoje iki 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį.

Trumpalaikė viza galioja šiose Šengeno erdvės valstybėse: Austrijoje, Belgijoje, Čekijoje, Danijoje, Estijoje, Graikijoje, Islandijoje, Ispanijoje, Italijoje, Kroatijoje, Latvijoje, Lichtenšteine, Lietuvoje, Liuksemburge, Lenkijoje, Maltoje, Nyderlanduose, Norvegijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Suomijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Vengrijoje ir Vokietijoje.

Šengeno vizos gali būti vienkartinės, dvikartinės (tik trumpalaikės) ir daugkartinės.

 


 

Nacionalinė viza

  • Nacionalinė viza gali būti išduota užsieniečiui, atvykstančiam į Lietuvos Respubliką dirbti, studijuoti, užsiimti profesine veikla, taip pat kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais, kai užsieniečio atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslas – ilgalaikis buvimas Lietuvos Respublikoje.
  • Nacionalinė viza išduodama ne trumpesniam kaip 91 dienos ir ne ilgesniam kaip 1 m. laikotarpiui. Užsienietis, turintis nacionalinę vizą, Lietuvos Respublikoje gali būti visą nacionalinės vizos galiojimo laikotarpį.
  • Užsienietis, turintis galiojančią nacionalinę vizą, gali ne ilgiau kaip 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį keliauti po kitų Šengeno erdvės valstybių teritorijas.

SVARBU!  

Vizos turėjimas automatiškai nesuteikia teisės atvykti į Šengeno erdvės teritoriją. Vizos turėtojai prie Europos Sąjungos išorės sienos turės pateikti įrodymus, jog jie tenkina atvykimo sąlygas, kaip numatyta Šengeno sienų kodekso 6 straipsnyje.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha