Prašymo išduoti vizą priimtinumo kriterijai

Sukurta 2014.05.19 / Atnaujinta 2023.08.24 11:10

Prašymas išduoti Šengeno vizą laikomas priimtinu ir yra nagrinėjamas, jeigu:

a) jis pateikiamas ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius iki numatomo apsilankymo pradžios (jūrininkų prašymai, susiję su jų pareigų atlikimu, – ne anksčiau kaip prieš 9 mėnesius) ir paprastai ne vėliau kaip likus 15 kalendorinių dienų iki numatomo apsilankymo pradžios. Tik atskirais pagrįstais skubos atvejais ambasada gali leisti pateikti prašymą išduoti vizą vėliau nei likus 15 kalendorinių dienų iki numatomo apsilankymo pradžios;

b) pateikiama per https://visa.vrm.lt/epm lietuvių arba anglų kalba užpildyta prašymo išduoti Šengeno vizą forma. Užpildyta prašymo forma turi būti atspausdinta ir pasirašyta. Asmenys, įtraukti į prašymą išduoti Šengeno vizą pateikiančio asmens kelionės dokumentą, turi pateikti atskirą prašymą. Nepilnamečių prašymo išduoti vizą formą turi pasirašyti asmuo, turintis nuolatines ar laikinas tėvų ar globėjų teises;

c) pateikiamas kelionės dokumentas, atitinkantis šiuos kriterijus:

i) jo galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 3 mėnesiai po numatomo išvykimo iš valstybių narių teritorijos dienos arba, keleto apsilankymų atveju, po numatomo paskutinio išvykimo iš valstybių narių teritorijos dienos. Tačiau pagrįstu ypatingu atveju šio reikalavimo galima netaikyti;

ii) jame turi būti mažiausiai 2 tušti puslapiai;

iii) jis turi būti išduotas per pastaruosius 10 metų.

d) pateikiama viena spalvota šiuos standartus atitinkanti nuotrauka;

e) yra paimti prašymą išduoti vizą pateikusio asmens biometriniai identifikatoriai – dešimt tiesiai įspaustų ir skaitmeniniu būdu paimtų pirštų atspaudų.

Jeigu iš prašymą išduoti Šengeno vizą pateikiančio asmens paimti pirštų atspaudai dėl ankstesnio prašymo buvo paimti likus mažiau nei 59 mėnesiams iki dabartinio prašymo pateikimo dienos, jie nukopijuojami į dabartinį prašymą ir jų iš naujo pateikti nereikia. Jeigu prašymo išduoti Šengeno vizą pateikimo metu nedelsiant negali būti patvirtinta, kad pirštų atspaudai buvo paimti per praėjusį 59 mėnesių laikotarpį, prašymą išduoti Šengeno vizą pateikiantis asmuo gali prašyti, kad jie būtų paimti.

Esant pagrįstoms abejonėms dėl prašymą išduoti Šengeno vizą pateikiančių asmenų tapatybės ambasada gali paimti pirštų atspaudus ir per trumpesnį nei 59 mėnesių laikotarpis.

Reikalavimas pateikti pirštų atspaudus netaikomas:

i) vaikams iki 12 metų;

ii) asmenims, kurių pirštų atspaudų neįmanoma paimti fiziškai. Jei įmanoma paimti mažiau nei dešimties pirštų atspaudus, paimamas maksimalus pirštų atspaudų skaičius;

iii) valstybių ar Vyriausybių vadovams ir nacionalinių Vyriausybių nariams kartu su juos lydinčiais sutuoktiniais ir jų oficialių delegacijų nariams, kurie valstybių narių Vyriausybių ar tarptautinių organizacijų kvietimu lankosi oficialiu tikslu;

iv) monarchams ir kitiems karališkosios šeimos vyresniesiems nariams, kurie valstybių narių Vyriausybių ar tarptautinių organizacijų kvietimu lankosi oficialiu tikslu.

f) yra sumokėtas vizos mokestis.

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha