Sprendimas dėl prašymo išduoti vizą ir jo apskundimas

Sukurta 2014.05.19 / Atnaujinta 2023.08.24 10:38

Sprendimas dėl prašymo išduoti Šengeno vizą priimamas per 15 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo ambasadoje datos. Atskirais atvejais, visų pirma kai prašymą reikia išnagrinėti išsamiau, šis laikotarpis gali būti pratęstas iki ne daugiau kaip 45 kalendorinių dienų.

Apie priimtą sprendimą atsisakyti išduoti, panaikinti ar atšaukti Šengeno vizą ir jį pagrindžiančias priežastis prašymą išduoti vizą pateikusiam asmeniui pranešama naudojant standartinę pranešimo apie atsisakymo išduoti vizą, vizos panaikinimo ar atšaukimo priežastis formą.

Prašymą išduoti Šengeno vizą pateikęs asmuo sprendimą atsisakyti išduoti, panaikinti ar atšaukti vizą (išskyrus atvejį, kai viza atšaukiama vizos turėtojo prašymu) turi teisę per 14 dienų nuo sprendimo įteikimo dienos skųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius, tel.: +370 5 264 8703, https://vaat.teismas.lt) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis. Skundas paduodamas raštu lietuvių kalba, o dokumentai, surašyti kitomis kalbomis, turi būti teikiami išversti į lietuvių kalbą ir nustatyta tvarka patvirtinti. Už skundo pateikimą  turi būti sumokėtas 30 eurų žyminis mokestis (skundą teismui paduodant tik elektroninių ryšių priemonėmis mokama 75 procentai mokėtinos žyminio mokesčio sumos). Teismas skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo teismo nutarties priimti skundą nagrinėti priėmimo dienos.

Sprendimas atsisakyti išduoti, panaikinti ar atšaukti Šengeno vizą administracine tvarka neskundžiamas.

 


 

Naujienlaiškio prenumerata

Captcha